Niewidzialny pośrednik

Hurtownia internetowa GigaHurt łączy producentów i importerów towarów bezpośrednio z kupującymi.

Hurtownia internetowa GigaHurt łączy producentów i importerów towarów bezpośrednio z kupującymi.

Przed trzema laty spółka Hesk SA uruchomiła w Internecie wirtualną hurtownię. Obecnie dostępne są w niej towary ponad 220 producentów. Firma liczy, że w połowie przyszłego roku liczba ta przekroczy 3 tys. "Zbudowaliśmy hurtownię, całą jej infrastrukturę informatyczną. Teraz musimy tylko wypełnić towarami jej półki" - mówi Jan Krzystek, prezes Hesk SA. System informatyczny GigaHurt działa na serwerze linuxowym, umożliwiającym obsługę 25 tys. transakcji dziennie. Na bieżąco czuwa nad nim dwóch administratorów. Spółka nie przerywa jednak prac nad doskonaleniem i rozbudową systemu. Obecnie finalizowane są rozmowy na temat współpracy z firmą programistyczną, która miałaby wspierać rozwój oprogramowania do obsługi hurtowni. Nad nowymi projektami pracuje czterech programistów.

Aktualizacja offline

System informatyczny składa się z dwóch elementów - oprogramowania działającego na serwerze i oprogramowania instalowanego lokalnie u sprzedawców. "Oprogramowanie serwerowe umożliwia przede wszystkim składanie zamówień, wyszukiwanie towarów oraz zarządzanie stronami sprzedawców. W momencie rejestracji w systemie każdy otrzymuje domenę i adres poczty internetowej. System sprawuje również kontrolę nad spójnością bazy danych" - wyjaśnia Jan Krzystek.

Każdy może wejść na strony hurtowni i przeszukiwać bazę towarów, jednak transakcje zawierane są wyłącznie w ilościach hurtowych. Kupujący musi wypełnić formularz informacyjny, który umożliwi dostawcy sprawdzenie jego wiarygodności. Następnie ustalane są warunki transakcji ewentualnie sprzedający dodaje nazwisko kupującego do listy stałych klientów. Wówczas przy następnej transakcji nie trzeba ponownie wypełniać formularza.

Przedstawiciele firmy wyszli z założenia, że użytkownicy systemu nie będą kupować stałych łączy do Internetu ze względu na ich wysoki koszt. Dlatego zdecydowali się zapewnić możliwość pracy offline, bez konieczności podłączenia do sieci. Oprogramowanie instalowane na komputerze producenta pozwala na przygotowanie oferty lokalnie i późniejsze przesłanie jej w całości do centralnej bazy danych. Oprogramowanie umożliwia również zarządzanie bazą stałych klientów, rozsyłanie ofert handlowych do klientów oraz odbieranie złożonych zamówień.

Zła kontrola

Proces dołączania nowych producentów i dodawania nowych towarów do bazy odbywa się prawie automatycznie. Firma kontroluje jednak nazwy firm i towarów, by w systemie nie znalazły się oferty nieprawdziwe. Oprogramowanie jest dostarczane producentom na płytach CD. Po zainstalowaniu mogą oni połączyć się z Internetem i zaktualizować bazę danych. Korzystanie z usług hurtowni jest obecnie bezpłatne, trzeba jednak zapłacić za oprogramowanie (300 zł). Producenci mają 2 tygodnie na podjęcie ostatecznej decyzji, czy będą użytkownikami GigaHurtu.

Docelowo Hesk planuje wprowadzić opłaty abonamentowe za korzystanie z hurtowni. "Nie stanie się tak jednak dopóki nie przekroczymy odpowiedniej liczby klientów, która pozwoli nam funkcjonować. Szacujemy, że będzie to 3 tys. użytkowników. Liczymy, że stanie się tak w połowie przyszłego roku" - mówi Jan Krzystek. Firma rozważała czerpanie przychodów z prowizji od transakcji, jednak wiązałoby się to z kontrolowaniem sprzedających i kupujących, a to mogłoby być źle odbierane. Kupujący nie są obciążani przez hurtownię żadnymi kosztami.

Chociaż firmie zależy na jak największej liczbie dostawców, to wprowadzono limit dostawców w ramach jednej branży. Według przedstawicieli Hesk współpraca z wieloma producentami, których produkty nie różnią się między sobą, nie ma sensu. Wybierani są najtańsi. Jednak w przypadku branż, gdzie jednorazowe dostawy nie są duże, liczba dostawców musi być większa.

Perl na zapleczu

System działający na serwerze napisano w języku Perl. Firma wykorzystała moduł SPT (Smart Perl Translation), który - według programistów zatrudnionych w Hesk - oferuje możliwości zbliżone do ASP i jednocześnie całko- wicie integruje skrypt z bazą danych SQL. Wykorzystanie modułu pozwoliło m.in. na stworzenie szablonów stron, które firmy wybiera- ją przy rejestracji w systemie.

"Rozwój oprogramowania będzie polegał na dodawaniu do kolejnych wersji modułów, które będą ułatwiały użytkownikom przeprowadzanie transakcji handlowych. Chcemy, by odbywało się to raz w roku" - podkreśla Jan Krzystek. Hesk zamierza wprowadzić np. moduł prawniczy, który zapewni stronom transakcji dostęp do szablonów niezbędnych umów. Moduł logistyczny ma ułatwić kontakt z firmami spedycyjnymi. Firma planuje również umożliwienie użytkownikom systemu dokonywania płatności drogą elektroniczną.

Wkrótce również kupujący będą mogli przeszukiwać bazy towarów zgromadzonych w hurtowni w trybie offline. Kończą się bowiem prace nad odpowiednim oprogramowaniem klienckim.


TOP 200