Niewidomi przy komputerze

Wkrótce mają pojawić się u nas elektroniczne notatniki brajlowskie mogące współpracować z komputerem PC.

Wkrótce mają pojawić się u nas elektroniczne notatniki brajlowskie mogące współpracować z komputerem PC. Powstaną także skomputeryzowane stanowiska pracy dla niewidomego telefonisty, umożliwiające mu pracę. Przygotowują je niewidomi informatycy i programiści, współpracujący z istniejącą na Śląsku firmą "Altix", która od kilku lat produkuje syntezator mowy polskiej. Dzięki niemu każdy znak wywołany przez klawiaturę komputera przybiera postać dźwięku, a zdania i rozkazy pojawiające się na ekranie monitora układają się w tekst mówiony. Oczekuje się, że to oprzyrządo wanie umożliwi niewidomym podjęcie samodzielnej pracy na wielu urzędniczych stanowiskach.


TOP 200