Niewidoczna alternatywa

Radiowa transmisja danych wciąż nie jest równorzędnym rozwiązaniem dla tradycyjnych łączy przewodowych. W wielu sytuacjach stanowi jednak dla nich poważną alternatywę, o której istnieniu warto pamiętać.

Radiowa transmisja danych wciąż nie jest równorzędnym rozwiązaniem dla tradycyjnych łączy przewodowych. W wielu sytuacjach stanowi jednak dla nich poważną alternatywę, o której istnieniu warto pamiętać.

"Dla nas radiolinie to sposób dojścia z łączami internetowymi tam, gdzie nie ma typowych mediów transmisji" - uważa Adam Przybyła, główny specjalista w Nask-Service. Radiolinie instalowane są więc przede wszystkim w odległych miejscach. W jednej z wdrożonych przez Nask-Service instalacji zastosowano radiolinię długości ok. 40 km.

Do pionierów radiowej teletransmisji danych w Polsce należy Gazeta Wyborcza. Od kilku lat stosuje ona w Warszawie dwie radiolinie STM1 o przepustowości 155 Mb/s. Połączono nimi drukarnię i biuro ogłoszeń umieszczając anteny na Pałacu Kultury i Nauki. Każdego dnia tą drogą przesyłanych jest kilka gigabajtów danych. Jak twierdzi Jerzy Borża, kierownik działu telekomunikacji wydawnictwa Agora SA, wówczas największym problemem było załatwienie formalności. Nie wiadomo było nawet, jakie dokumenty i w jakiej kolejności należy składać.

Operatorzy telekomunikacyjni są zgodni, że czasy te należą już do przeszłości. Ani cena, ani czas oczekiwania na zgodę na wykorzystywanie określonej częstotliwości z Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej nie stanowią obecnie dużego problemu. "Procedura w tym przypadku nie powinna trwać dłużej niż miesiąc" - mówi Jacek Melonik z firmy Cel Polska. Przedstawiciele firm instalujących radiolinie są zgodni, że rynek ten w Polsce jest dopiero we wczesnej fazie rozwoju. "Na pewno wciąż brakuje wiedzy na temat możliwości tych technologii" - uważa Jacek Melonik. Wiele firm, np. Internet Technologies, mimo umieszczenia w swojej ofercie budowania radiolinii już dawno temu, nadal czeka na pierwszego klienta.

Barierą na pewno są pieniądze. Koszty inwestycji uruchomienia radiolinii są wysokie, wynoszą co najmniej 10 tys. USD. Jednocześnie jej utrzymanie w perspektywie kilku lat powinno być znacznie tańsze niż dzierżawa kanału cyfrowego. "Trudno przedstawić jakikolwiek jednolity cennik. Każde wdrożenie radiolinii wymaga osobnej kalkulacji, wiele bowiem zależy od konkretnych warunków fizycznych w danym projekcie" - uważa Adam Przybyła. Zawsze trzeba dokonać pomiarów, czy jest możliwe uruchomienie radiolinii na określonym terenie (niestety często nie udaje się). Realizacja projektu jest przez to obarczona ryzykiem niepowodzenia. W Stanach Zjednoczonych dynamicznie rozwinęły się radiolinie na terenach dużych aglomeracji. U nas barierę stanowią utrudnienia biurokratyczne, uruchomienie radiolinii bowiem wiąże się z koniecznością otrzymania zezwoleń na postawienie anteny od różnych i licznych instytucji, toteż firmy zdają się raczej na operatorów, czekając na kompleksowe dostarczenie usługi.

Na niskiej fali

Znacznie powszechniejsze niż radiolinie, służące do transmisji danych z prędkością rzędu megabajtów, są radiomodemy. Inny jest tutaj także obszar zastosowań. Urządzenia te umożliwiają transmisję danych cyfrowych po falach radiowych o znacznie niższej częstotliwości niż w przypadku radiolinii z prędkością odpowiadającą standardowym modemom telefonicznym. "Radiomodemy stosujemy tylko wtedy, gdy nie ma innej możliwości podłączenia bankomatu czy filii banku" - informuje Bogusław Sabała, naczelnik wydziału telekomunikacji w Wielkopolskim Banku Kredytowym. Powszechnie są one wykorzystywane przez agencje ochrony mienia do monitoringu strzeżonych obiektów.

Pod względem technicznym są to na ogół bardzo proste rozwiązania. Krakowska firma Trax Electronik oferuje kompleksowe rozwiązania funkcjonujące jako stacje ostrzegania przed gołoledzią (dotychczas zainstalowano ich ok. 50). Dane pobierane z różnych czujników meteorologicznych przetwarzane przez komputer mogą być przesłane do centrali modemem tradycyjnym lub radiomodemem. Radiomodemy najpowszechniej wykorzystywane są w zastosowaniach amatorskich (Pocket-Radio).


TOP 200