Niespokojne duchy

Po wdrożeniach rozwiązań sieciowych Novella i systemów klasy ERP, firma REX rozszerza działalność o konsulting i szkolenia.

Po wdrożeniach rozwiązań sieciowych Novella i systemów klasy ERP, firma REX rozszerza działalność o konsulting i szkolenia.

Firma REX z Wrocławia powstała w 1989 r. Od początku 1991 roku zainteresowała się systemami sieciowymi Novella. "Jesienią 1991 r. rozpoczęliśmy poszukiwanie kompleksowych rozwiązań dla informatycznej obsługi przemysłu, spodziewając się tego, że rynek prostej dystrybucji sprzętu czy oprogramowania będzie się kurczył" - mówi Bogusław Bartoń, dyrektor generalny REX Business Operations Systems sp. z o.o. Wówczas nawiązano współpracę z IBM, który nie był jeszcze obecny w Polsce. Współpraca ta do tej pory jest jednym z ważniejszych elementów działalności REX-a, który większość stosowanych rozwiązań opiera na platformie AS/400. Poszukując rozwiązań dla przemysłu, REX wykorzystywał początkowo system Mapics, jednocześnie śledząc poczynania krajowych producentów oprogramowania.

W roku 1993 firma zdecydowała się na wykorzystanie pakietu JBA Systems 21, tworząc ofertę dla dużych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych i dystrybucyjnych. Wdrażane są głównie moduły finansowe, logistyczne, dystrybucyjne, wspierające zarządzanie produkcją, ale również systemy informowania kierownictwa. Coraz większe zainteresowanie odbiorców wzbudzają rozwiązania do obsługi handlu elektronicznego i umożliwiające partnerom zewnętrznym dostęp do wewnętrznych zasobów firmy przez Internet lub ekstranet.

"Chcieliśmy rozwijać działalność integratorską, ale do tego potrzebowaliśmy dużej wiedzy technicznej i doświadczonych zespołów wdrożeniowych. W poszukiwaniu wiedzy i ludzi nawiązaliśmy współpracę z Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej i Instytutem Informatyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Uczestniczymy wspólnie w szkoleniach, sympozjach i spotkaniach z klientami, część pracowników naukowych rozpoczęła pracę w naszej firmie" - mówi Bogusław Bartoń.

W roku 1997 REX postanowił rozszerzyć działalność poza systemy informatyczne i zająć się doradztwem korzystając z zasobów przedsiębiorstwa, zarządzaniem informacją i modelowaniem procesów biznesowych. Rozpoczęły się również szkolenia z zakresu skutecznego wykorzystania informatyki w zarządzaniu oraz nowoczesnych systemów zarządzania produkcją.

Część pracowników firmy to ekonomiści, łączący swoje wykształcenie ze znajomością informatyki. Jednym z priorytetów firmy na najbliższą przyszłość jest stworzenie odpowiednich mechanizmów finansowego wspierania realizacji dużych projektów informatycznych. Firma ma zamiar również wejść na rynek usług outsourcingowych.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200