Niespodziewanie dobry rok

Mimo sporych zmian nastrojów w ostatnich trzech kwartałach, polskie firmy bardzo dobrze przepracowały 2020 rok, z którego wyszły jeszcze silniejsze. Biorąc pod uwagę całokształt: początkowe redukcje kadr, kolejne fale pandemii, odmrażanie i ponowne zamrażanie gospodarki, od kwietnia do grudnia nastroje poprawiły się, co odzwierciedla 9-punktowy wzrost Barometru ITX.

Niespodziewanie dobry rok

"Technologia zjada świat, a my nie wiemy, jak wygląda kondycja polskiej branży IT - taką tezę postawiliśmy w połowie marca zeszłego roku, gdy w naszym kraju wybuchła pierwsza fala pandemii – mówi Piotr Nowosielski, CEO Just Join IT. „Konsensus rynku jest pozytywny i wskazuje na ekspansję, co należy traktować jako bardzo dobry prognostyk na rok 2021” - podkreśla.

W ubiegłym roku cały rynek mierzył się z czymś zupełnie nowym, dlatego największą niepewnością cechował się właśnie drugi kwartał 2020. Odczyt barometru za kwiecień wyniósł 50,9. Poziom 50 oznacza próg neutralny, między ekspansją, a recesją.

Aż 26% wszystkich badanych managerów zanotowało w kwietniu spadek przychodów w stosunku do marca. Co ciekawe, wzrost zatrudnienia w tym czasie wykazało 34% z nich, przy zaledwie 16% spadku - mimo pierwszego lockdownu. Pozytywny odczyt tej miary wynikał z zamykania się procesów rekrutacyjnych, które przebiegały jeszcze w pierwszym kwartale, kiedy to nastroje były zupełnie inne i nie mówiło się tak wiele o pandemii w Polsce.

Odczyty majowe oraz czerwcowe były już wyższe od kwietnia, co napawało optymizmem, choć plasowały się poniżej prognoz. Pomagało stopniowe odmrażanie gospodarki, lecz nie przełożyło się tak mocno chociażby na wzrosty przychodów, jak prognozowali badani managerowie.

W konsekwencji Barometr nastrojów wzrósł z poziomu 50,9 do 62,3 punktów, co świadczyło o tym, że polska branża IT szykowała się na intensywny trzeci kwartał. Trzeci kwartał zazwyczaj był spokojniejszym okresem dla polskich spółek technologicznych, ze względu na okres urlopowy i generalne rozluźnienie. Nowa rzeczywistość rządziła się jednak innymi prawami, a lipiec okazał się bardzo dobry: wzrost z 62,3 do 67,4 punktów i pierwszy odczyt nastrojów powyżej prognoz w historii.

Zatrudnienie i średnie wynagrodzenie poszło mocno w górę - aż 28% badanych wskazało wzrost tych wartości. Co ciekawe, aż 46% badanych odnotowało wzrost zatrudnienia w lipcu w relacji do czerwca, przy tylko 4% spadku, a 60% deklarowało zwiększenie zatrudnienia również w sierpniu. Wzrosty te miały swoje przyczyny w jeszcze mocniejszym wejściu firm z offline do online, a także dobrym zmianom w projektach w związku z pandemią. Boom przeżywał również segment e-commerce.

Sierpień, ku zaskoczeniu, okazał się być zdecydowanie niższy od prognoz. Należy wziąć oczywiście pod uwagę fakt, że tak mocne wzrosty musiały w końcu wyhamować i sierpień jest do tego dobrym momentem. Prognozy na wrzesień uplasowały się na poziomie 69,6, de facto zamykając się zaledwie 1,2 punktu niżej. Cały trzeci kwartał wzrósł zatem z poziomu 67,4 do 68,4. Potencjalne ochłodzenie miało przyjść dopiero w okolicach października wraz z drugą falą pandemii.

Niespodziewanie dobry rok

Ostatni kwartał przyniósł drastyczny skok zachorowań w naszym kraju i ponowny lockdown, co było prawdziwym testem dla polskiej branży IT. Niepewność wzrastała, co miało też wpływ na zdecydowanie niższe prognozy i duży rozjazd już w pierwszym miesiącu Q4. Rekordowe prognozy na poziomie 74,9 zderzyły się z rzeczywistością i odczytem na poziomie 68,8. Tak duża pewność siebie managerów spółek technologicznych świadczyła o tym, iż polskie spółki wewnętrznie czuły się mocne, na szczęście rynek nie zweryfikował tego zbyt boleśnie i wróciliśmy do poziomów z września.

Jeśli październik postawił znak zapytania nad tym, jak druga fala pandemii Covid19 wpłynie na polskie firmy tech, to listopad przyniósł na to odpowiedź. Obawy managerów nie znalazły potwierdzenia w wynikach, które były lepsze od oczekiwań.

Z badań wynikało, że 51% firm zwiększyło swoje zatrudnienie w listopadzie, w porównaniu z październikiem, a tylko 11% dokonało redukcji. Plany na grudzień były dobre - co prawda więcej, bo aż 18% respondentów deklarowało redukcje, ale aż 44% miało większe potrzeby, zgłaszając wzrosty zatrudnienia. Ostatni miesiąc roku zamknął się na poziomie 59,7 punktów, co stanowiło zaledwie 0,4 odchylenie od prognoz.

Barometr ITX, tworzony przez Just Join IT to syntetyczny wskaźnik, bazujący na amerykańskim indeksie PMI, w którym łącznie wzięło udział ponad 200 osób na stanowiskach managerskich z polskich spółek technologicznych. Badanie prowadzone jest od marca 2020 r. Computerworld jest patronem medialnym Barometru ITX.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200