Niespodzianka na krążku

Dysk instalacyjny Windows 98 zawiera niektóre narzędzia i dokumentację Resource Kit.

Dysk instalacyjny Windows 98 zawiera niektóre narzędzia i dokumentację Resource Kit.

Wprowadzając na rynek system operacyjny Windows 98, Microsoft przygotował 1700-stronicową dokumentację Windows 98 Resource Kit, dołączając do niej dysk CD-ROM, zawierający wiele przydatnych narzędzi. Niestety, książka ta nie jest tania. Jednak okazuje się, że aby uzyskać dostęp do większości z tych dodatkowych narzędzi, nie trzeba kupować Windows 98 Resource Kit. Można je uzyskać bezpłatnie, korzystając z dysku instalacyjnego Windows 98.

Dokumentacja Resource Kit

Wszystkie informacje zawarte w dokumentacji Resource Kit umieszczono na dysku CD-ROM z Windows 98 w folderze D:\Tools\Reskit (litera D: identyfikuje stację CD-ROM) w pliku Rk98book.chm, znajdującym się w podkatalogu \Help. Pliku tego nie trzeba instalować na dysku, by poznać jego zawartość. Rk98book.chm można otworzyć bezpośrednio z CD-ROM.

Aby skopiować plik, wystarczy przeciągnąć ikonę reprezentującą plik do folderu C:\Windows\Help. Jeśli użytkownik ma zamiar poświęcić na dokumentację 12 MB na dysku, może uruchomić program Setup.exe znajdujący się w katalogu Reskit. Wówczas na dysku zostaje zainstalowana zarówno książka, jak i wszystkie dostępne narzędzia. Przed podjęciem decyzji o skopiowaniu książki i narzędzi na dysk, należy koniecznie zapoznać się z treścią dokumentu Reskit\Readme.doc.

Niektóre narzędzia

Program Winset.exe jest narzędziem często stosowanym przez administratorów zarządzających środowiskiem NT i użytkowników komputerów pracujących pod kontrolą Windows 98. Narzędzie to pozwala na definiowanie zmiennych konfigurujących środowisko pracy, które mogą być rozpoznawane przez pliki wsadowe lub programy Visual Basic.

Inaczej niż w przypadku polecenia Set używanego w systemie DOS, które odnosi się tylko do jednego procesu uruchamianego w danym środowisku pracy, program Winset konfiguruje całe środowisko Windows. Po uruchomieniu programu Winset wszystkie procesy inicjowane w środowisku Windows identyfikują zmienne ustawione przez ten program.

Procesor logowania NT nie wspiera opcji konfigurującej zmienne środowiskowe w systemie Windows 98, Winset jest więc przydatnym narzędziem, które może służyć do definiowania takich zmiennych przy pisaniu skryptowych programów logowania do domeny NT. Aby zainstalować narzędzie Winset, nie instalując pozostałych elementów całego pakietu, wystarczy przeciągnąć program Winset.exe (umieszczony w podkatalogu Scripting) do folderu C:\Windows.

Windiff.exe jest programem graficznym, który porównuje zawartość dwóch plików lub folderów i tworzy raport z opisem różnic. Dotychczas takie zadanie można było realizować, posługując się poleceniem FC z DOS-a. Chcąc zainstalować to narzędzie, należy przeciągnąć program Windiff.exe, plik Windiff.hlp i bibliotekę Gutils.dll do katalogu C:\Windows z podkatalogu Scripting. Oprócz tego programu znajdują się tam inne, interesujące narzędzia: Textview.exe (szybkie przeglądanie zawartości plików tekstowych) i Where.exe (odszukiwanie plików - polecenie wprowadzane w trybie wiersza zlecenia).

TweakUI, umieszczony w podkatalogu Powertoy, jest apletem wstawianym do okienka Panel Sterowania, który pozwala na manipulowanie bazą danych Registry. Przed jego instalacją należy jednak uważnie przeczytać zawartość pliku Powertoy\Readme.txt i dopiero wtedy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę TweakUI.inf, a następnie opcję Install.

<hr size=1 noshade>Brian Livingston jest współautorem książki Windows 95 Secrets Gold i wielu innych pozycji o systemie Windows. E-mail: brian_livingston@infoworld.com. Na podstawie tygodnika InfoWorld, wydawanego przez IDG, opr. Janusz Chustecki.


TOP 200