Nieposłuszne drony: zbierają się czarne chmury

Rozwój technologii jest coraz szybszy. Ze względu złe ich wykorzystanie, trzeba będzie uregulowaćzasady przebywania bezzałogowych statków na naszych niebach.