Niepewny krok w dorosłość

Oceniając pierwszy rok funkcjonowania programu ASPEN, trudno nie zauważyć, że wynajmowanie oprogramowania przez Internet nie zrewolucjonizowało działania dużych przedsiębiorstw.

Oceniając pierwszy rok funkcjonowania programu ASPEN, trudno nie zauważyć, że wynajmowanie oprogramowania przez Internet nie zrewolucjonizowało działania dużych przedsiębiorstw.

Program ASPEN jest skierowany do niezależnych dostawców oprogramowania (Independent Software Vendor - ISV), tworzących produkty na podstawie narzędzia Progress Software. Firmy biorące udział w projekcie miały gotowe już produkty wynajmować klientom za pośrednictwem Internetu. Taki model sprzedaży oprogramowania określany jest jako ASP (Application Service Provision).

Czas na rewolucję

W ramach programu ASPEN Progress dostarcza firmom zainteresowanym modelem ASP narzędzia programistyczne i wsparcie marketingowe. Kiedy ponad rok temu Joseph Alsop, prezes zarządu Progress Software, ogłaszał w Bostonie rozpoczęcie programu, wydawało się, że model ASP zrewolucjonizuje rynek aplikacji. Szef Progress Software nie miał wówczas wątpliwości, że poprzez Internet można wynajmować każdy rodzaj oprog- ramowania, od edytorów tekstów, po rozbudowane systemy wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem, a także jego częścią produkcyjną. Na korzyść modelu przemawiał również wzrastający niedobór specjalistów z obszaru informatyki, którzy mogliby wspomagać przedsiębiorstwa w budowaniu własnych działów informatyki, obsługujących zakupione systemy.

Czas jednak pokazał, że wynajmem aplikacji zainteresowane są głównie niewielkie firmy, w których z systemów informatycznych korzysta 10-100 użytkowników, przedsiębiorstwa o rozproszonej geograficznie strukturze, a także firmy nowo powstałe, które nie poczyniły do tej pory żadnych inwestycji w informatykę. Jeden z analityków rynku ASP przedstawił następującą kolejność adaptacji modelu ASP. Po pierwsze, małe i średnie przedsiębiorstwa, następnie firmy zatrudniające jedynie kilku pracowników (rynek SOHO), później klienci indywidualni. Dopiero na czwartym miejscu znalazły się duże przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 500 pracowników.

Programy niszowe

Przedstawiciele Progress Software stwierdzają, że ponad 40% stworzonych w programie aplikacji to oprogramowanie niszowe. Zaledwie 20% przypada na systemy wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem. Potwierdzają to przykłady firm zaprezentowanych na europejskiej konferencji programu ASPEN w Paryżu.

Interticket to belgijska agencja turystyczna, mająca jedynie dwa biura. Po nawiązaniu współpracy z firmą ICSA T, wynajmującą oprogramowanie, zrezygnowała z własnych serwerów. Wykorzystując komputery PC, na których zainstalowany jest chudy klient, łączy się poprzez sieć Frame Relay z systemem obsługującym biura podróży, zainstalowanym na serwerach, znajdujących się fizycznie w siedzibie ICSA T. Opłata za korzystanie z systemu zależy od liczby transakcji zawartych przez Interticket.

Model opłat

Kiedy uruchamiano program ASPEN, wiele firm, które chciały wynajmować oprogramowanie, deklarowało zastosowanie modelu opłaty za rzeczywisty czas wykorzystania systemu przez klienta. W praktyce model ten okazał się zbyt skomplikowany i kosztowny z punktu widzenia dostawcy oprogramowania. Dlatego obecnie dominuje model opłaty w zależności od obrotu, liczby rekordów (w przypadku systemów obsługujących zarządzanie zasobami ludzkimi i rachubę płac) lub stałej liczby użytkowników. Tak jest np. w przypadku firmy Alphaware, udostępniającej oprogramowanie wspierające zarządzanie małymi i średnimi firmami. Koszt korzystania z systemu Alphawork wynosi 61-79 USD za jednego użytkownika miesięcznie.

Po roku działania programu ASPEN można również zweryfikować wcześniejsze mało realne założenia. Jedną z głównych zalet modelu ASP miała być możliwość szybkiej implementacji programów, nie przekraczającej dwóch miesięcy. Okazuje się jednak, że w praktyce jest ona możliwa pod warunkiem modyfikacji standardowych zestawów pod kątem potrzeb użytkownika.

Przedsiębiorstwu korzystającemu z usług firmy ASP nie jest również łatwo zmienić usługodawcę, a tym samym "elastycznie dostosować wykorzystywany system do potrzeb wciąż zmieniającego się rynku", ponieważ większość z nich wymaga podpisania 12-miesięcznego lub dłuższego kontraktu.


TOP 200