Niepewna przyszłość HP i Compaqa?

Cześć analityków sądzi, że fuzja koncernów może negatywnie wpłynąć na pozycje rynkowe połączonych firm.

Analitycy uważają, że fuzja koncernów Hewlett-Packard i Compaq może mieć negatywny wpływ na pozycje tych firm na rynku IT. Jeszcze tydzień temu większość obserwatorów rynku twierdziła, że dzięki połączeniu nowy HP stanie się jednym z najpotężniejszych na świecie graczy w branży informatycznej.

Jako główną przyczynę, dla której fuzja HP i Compaqa może wcale nie być tak zbawienna, jak twierdzą obie firmy, eksperci wymieniają fakt, że reorganizacja tak wielkich przedsiębiorstw wymaga ogromnych nakładów finansowych i czasu. Oba koncerny zapowiedziały już także, że konieczne będzie zwolnienie ok. 15 tys. dotychczasowych pracowników obu firm. Ma być zlikwidowanych wiele linii produkcyjnych.

Według analityka firmy Gartner Group, Martina Reynoldsa, chaos wywołany restrukturyzacją firmy może spowodować pogorszenie jakości usług obu firm. To z kolei może prowadzić do "ucieczki" klientów do innych producentów sprzętu. Wielu analityków uważa, w dziedzinie usług IT najwięcej na takiej sytuacji może zyskać IBM. Jeśli zaś chodzi o produkcję hardware'u, to najprawdopodobniej najbardziej zadowolone z fuzji HP i Compaqa będą Dell i Sun Microsystems.