Niepewna przyszłość Device Bay

Adaptec wycofał swoje poparcie dla standardu uniwersalnego gniazda z interfejsem IEEE 1394.

Adaptec wycofał swoje poparcie dla standardu uniwersalnego gniazda z interfejsem IEEE 1394.

Komputer wyposażony w kieszeń Device Bay umożliwia łatwą wymianę lub instalację elementów wyposażenia: dysków, napędów CD-ROM lub modemów bez potrzeby wyłączania systemu. Jest to standard otwarty i uniwersalny, pozwalający na dołączanie elementów dowolnego producenta, o ile są one zgodne ze specyfikacją Device Bay, czyli m.in. wyposażone w interfejs IEEE 1394. Jedną z zalet tego interfejsu jest niska cena wdrażania w porównaniu np. do standardu SCSI.

Przedstawiciele Adaptec Inc. oficjalnie oznajmili, że firma wycofuje wsparcie dla standardu Device Bay oraz szeregowego interfejsu IEEE 1394. Może to znacznie spowolnić rozwój tej technologii popieranej m.in. przez Compaqa i Intela.

Device Bay jest nowego typu uniwersalnym gniazdem, zgodnym ze specyfikacją plug-and-play, które ma umożliwić łatwą instalację elementów wyposażenia (np. dysków) lub urządzeń peryferyjnych różnych producentów bez potrzeby otwierania obudowy komputera i wyłączania systemu. Natomiast interfejs IEEE 1394 (FireWire) jest wykorzystywany jako standardowe złącze Device Bay, zapewniające wysoką szybkość transmisji danych wynoszącą zależnie od implementacji: 100, 200 lub 400 Mb/s. Adaptec był dotychczas aktywnie zaangażowany w projektowanie i wytwarzanie urządzeń wykorzystujących IEEE 1394 i należał doliczących się na rynku producentów. Obecnie firma ta zaprzestaje również rozwijania pakietu dla programistów Adaptec IEEE 1394 SDK (Software Development Kit).

Decyzja Adapteca spotkała się z krytyczną oceną przedstawicieli innych firm zaangażowanych w rozwój tej technologii. Niektórzy z nich sugerują nawet, że Adaptec celowo paraliżuje rozwój Device Bay i IEEE 1394, ponieważ zależy mu na podtrzymaniu standardu SCSI, dla którego FireWire jest przynajmniej częściowo standardem konkurencyjnym. Przykładowo, już obecnie opracowywane są systemy pamięci masowych RAID, wykorzystujące interfejs IEEE 1394 zamiast SCSI.

W tej sytuacji można spodziewać się, że rozwój i popularyzacja Device Bay ulegnie dalszemu spowolnieniu, choć i tak tempo jego wdrażania było bardzo wolne. Specyfikacja pojawiła się już ponad rok temu, a opracowany przez Apple standard IEEE 1394 ma dłuższą historię. Interfejs ten znajduje obecnie ograniczone zastosowanie przede wszystkim w cyfrowych kamerach wideo i magnetowidach. Analitycy rynku oczekiwali, że właśnie Device Bay może się przyczynić do znacznego ich rozszerzenia i wykorzystania IEEE 1394 w takich urządzeniach, jak napędy dyskowe, CD-ROM, DVD lub modemy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200