Niepełne zwycięstwo

Sąd apelacyjny anulował decyzję sądu niższej instancji w sprawie naruszenia przez Microsoft umowy licencyjnej, dotyczącej technologii Java. Nakazywała ona koncernowi z Redmond wprowadzenie zmian w systemie Windows 98, przeglądarce Internet Explorer i innych programach, tak aby były one zgodne ze specyfikacją Javy firmy Sun Microsystems.

Sąd apelacyjny anulował decyzję sądu niższej instancji w sprawie naruszenia przez Microsoft umowy licencyjnej, dotyczącej technologii Java. Nakazywała ona koncernowi z Redmond wprowadzenie zmian w systemie Windows 98, przeglądarce Internet Explorer i innych programach, tak aby były one zgodne ze specyfikacją Javy firmy Sun Microsystems.

Microsoft odwołał się od ubiegłorocznej decyzji sądu w czerwcu br., twierdząc, że wówczas sędzia Ronald Whyte mylnie zinterpretował warunki licencji Javy. Przedstawiciele koncernu z Redmond zapewniali, że nie chodziło o naruszenie praw autorskich, lecz o interpretację warunków umowy licencyjnej.

Orzeczenie sądu apelacyjnego stwierdza co prawda, że Sun przedstawił podczas pierwszego procesu mocne dowody na poparcie swoich argumentów przeciwko Microsoftowi, jednak, zdaniem sędziów, Ronald Whyte nie powinien - wydając wyrok - powoływać się na domniemane szkody wyrządzone w wyniku naruszenia praw autorskich. Orzeczenie sądu apelacyjnego nie oznacza, że sprawa zakończy się zwycięstwem Microsoftu. Sędzia Ronald Whyte może teraz wydać kolejny wyrok z innym uzasadnieniem.