Niemieckie zielone karty

Tylko 8,5 tysiąca zagranicznych informatyków podjęło pracę w Niemczech, korzystając z zielonej karty.

Zainteresowanie zagranicznych informatyków podjęciem pracy w Niemczech jest dużo mniejsze od potrzeb niemieckiego przemysłu komputerowego. W ciągu pierwszego roku obowiązywania nowych przepisów o wydawaniu pozwoleń na pracę, zieloną kartę otrzymało 8556 informatyków z krajów spoza Unii Europejskiej.

Tymczasem przemysł informatyczny w Niemczech zgłaszał na początku 2000 r. zapotrzebowanie na 90 tys. specjalistów z tej branży. Największą grupę wśród zagranicznych informatyków stanowią obywatele Indii (1782). Dalsze miejsca zajmują specjaliści z Rosji, Białorusi, Ukrainy i republik bałtyckich (1198) oraz Rumunii (736).

Niemiecki rząd zamierza wydać łącznie 20 tysięcy zielonych kart dla zagranicznych informatyków.