Niemiecki rynek stacji roboczych

IDC Deutschland GmbH, firma badająca rynek komputerowy, ogłosiła raport o niemieckim rynku stacji roboczych - „Der deutsche Markt fuer Workstations 1989-1995".

IDC Deutschland GmbH, firma badająca rynek komputerowy, ogłosiła raport o niemieckim rynku stacji roboczych - „Der deutsche Markt fuer Workstations 1989-1995". Z raportu wynika, że w RFN w roku 1989 przekroczono granicę miliarda DM wydanych na stacje robocze. Pracowało ich (1989 r.) ponad 24 tysiące. Blisko 80% procent w przemyśle i gospodarce.

Wśród typów najczęściej instalowanych na czele stawki znalazły się: system Hewlett-Packard/Apollo - 44%, Digital Eąuipment - 26%, Sun -18%. Na dalszych miejscach Silicon Graphics,ntergraph, PCS i IBM. W systemie architektury RISC (Reduced Instrution Set Computers) pracowało około 20% stacji. W roku 1990 nastąpił bardzo szybki rozwój zastosowań stacji roboczych i było ich już w Niemczech 58400 sztuk.


TOP 200