Niemcy przed Anglikami

Do niedawna pierwsze miejsce w technice informatycznej na terenie Europy zajmowali Anglicy.

Do niedawna pierwsze miejsce w technice informatycznej na terenie Europy zajmowali Anglicy.

Z badań porównawczych przeprowadzonych przez Taylor Nelson AGB Europe wynika, że w ub.r. mając do wyboru firmy niemieckie i angielskie inwestorzy przedsięwzięć paneuropejskich wybierali Anglików (24%), stawiając Niemców na drugim miejscu (19%). W tym roku preferencje są odwrócone. 39% inwestorów zatrudnia firmy niemieckie i tylko 19% angielskie. Jednocześnie niewiele firm niemieckich potrafi odpowiedzieć na to zapotrzebowanie. Tylko 29% firm konsultingowych oferuje usługi za granicą, podczas gdy średnia dla Europy wynosi 44%. Oznacza to, że w Niemczech, odwrotnie niż w innych krajach Europy, większość firm pracuje tylko na własnym rynku.

W raporcie na temat integracji systemów informatycznych w Europie (Report on the Development of Cross-Border IT in the New Europe) Taylor Nelson opisuje także postawy związane z powstawaniem wielkich paneuropejskich sieci i standardowych pakietów stosowanych w wielu krajach. 85% respondentów uważa, że używanie identycznego oprogramowania w księgowości jest korzystne. 75% sądzi, że należy stosować to samo oprogramowanie przy obsłudze sprzedaży. 45% jest zdania, że możliwość zatrudniania zagranicznych informatyków obniża koszt zainstalowania systemu. Tylko 15% obawia się, że międzynarodowe przedsięwzięcia mogą doprowadzić do skoncentrowania potencjału IT w jednym kraju.


TOP 200