Niekwestionowany #1: nowe portfolio serwerowe Lenovo pobiło 88 rekordów świata w benchmarkach wydajnościowych; to dwukrotnie więcej niż najlepszy z konkurentów.


Innowacje Lenovo to najlepsza na rynku propozycja dla wszystkich, którzy chcą osiągnąć maksymalny poziom wydajności biznesowej.

Lenovo podwoiło liczbę rekordów świata w benchmarkach x86. Wynik numer 1 serwery Lenovo osiągnęły w 46 nowych testach dla układów Intel® Xeon® Scalable. To więcej niż udało się osiągnąć jakiemukolwiek innemu dostawcy w najnowszym cyklu benchmarków Intela (1).

Portfolio rozwiązań Lenovo ThinkSystem oraz Lenovo ThinkAgile zostało zaprojektowane mając na uwadze dostarczenie klientom wsparcia w ograniczaniu złożoności i obsłudze obciążeń stanowiących aktualnie największe wyzwania. Teraz dzięki 88 rekordowym wynikom w benchmarkach, Lenovo umacnia się na pozycji lidera w obszarze wydajności dla centrów danych.

„Innowacje, które dostarczają klientom najlepsze doświadczenie to priorytet Lenovo. W szczególny sposób koncentrujemy się na podnoszeniu wydajności, niezawodności i zrównoważonym zużyciu energii. Wyniki osiągnięte w benchmarkach to czytelne potwierdzenie naszego sukcesu w tych obszarach,” powiedział Bev Crair, wiceprezes Lenovo odpowiedzialny za rozwój i jakość. „Wyobraźcie sobie profesjonalny zespół serwisowy we własnym centrum danych. Nasi klienci oczekują wiedzy eksperckiej pozwalającej dostroić ich sprzęt, oprogramowanie i aplikacje, w taki sam sposób, jak robią to specjaliści obsługujący kierowców rajdowych, dostosowując ich samochody do wymagań poszczególnych torów, warunków panujących danego dnia oraz stylu jazdy zawodnika. Benchmarki dowodzą, że systemy Lenovo spełniają obietnice składane klientom odnośnie wysokiej wydajności.”

Testy dla procesorów Intel Xeon Scalable obejmują szeroki zakres obciążeń – od rozwoju aplikacji przez zarządzanie danymi, wydajność Java aż po analitykę. Podobnie jak to ma miejsce w przypadku benchmarków, oprogramowanie Lenovo XClarity Provisioning Manager pozwala klientom wybrać tryb działania, który upraszcza tradycyjnie bardzo złożony proces, zwiększając ich produktywność oraz przyspiesza czas osiągnięcia wartości. Przykładowo, mała firma, która prawdopodobnie nie posiada administratora bazy danych, może wykorzystać narzędzia Lenovo, żeby w prosty sposób dostroić swoje systemy do specyficznych potrzeb bazy danych. Te zoptymalizowane tryby operacyjne opierają się na wieloletnich doświadczeniach w zakresie obslugi sprzętu oraz obciążeń - upraszczają setki kombinacji, ustawień oraz analiz do zaledwie czterech trybów operacyjnych.

Nieograniczona wydajność

Lenovo koncentruje się na obciążeniach, które ograniczają złożoność oraz umożliwiają zwiększenie wydajności. Te obciążenia zaliczają się do jednej z pięciu kategorii: Aplikacje, Zarządzanie danymi, Rozwój aplikacji, Infrastruktura IT oraz Infrastruktura internetowa. Rekordowe wyniki w testach wydajnościowych oznaczają jednocześnie korzyści dla klientów. Przykładem może być pakiet STAC-M3, w którym osiągnięto ponad 7-krotne zwiększenie wydajności w porównaniu do rezultatów poprzednio publikowanych benchmarków dotyczących SR650. Ten znaczący wzrost został osiągnięty dzięki wykorzystaniu w serwerze Lenovo SR650 niedawno zaprezentowanych napędów Intel® SSD DC P4800X Optane. W efekcie, klienci z branży finansowej, którzy obsługują obciążenia związane z zarządzaniem danymi, takie jak analityka danych strukturalnych, mogą oczekiwać siedmiokrotnego szybszego otrzymywania wyników analiz. W branży, w której czas to pieniądz, daje to znaczącą przewagę.

„Klienci Kx z branży usług finansowych oczekują maksymalnie krótkiego czasu odpowiedzi na zapytania analityczne oraz możliwości nadzoru prowadzonego w czasie rzeczywistym - dlatego te wyniki osiągnięte w benchmarkach mają dla nas szczególne znaczenie,” powiedział Glenn Wright, główny architekt systemowy w Kx. „Nasi klienci często wymagają, żeby systemy działały bardzo szybko, analizując w czasie rzeczywistym bieżące dane w połączeniu z najnowszymi danymi historycznymi, takimi jak migawki rynków.”

Procesory Intel® Xeon® Scalable posiadają zupełnie nowy rdzeń, który został zaprojektowany od zera z myślą o obsłudze zróżnicowanych potrzeb obciążeń w centrach danych przyszłości. Lenovo aktywnie pomaga klientom osiągnąć najwyższą wydajność w branży w trakcie migracji do nowej linii procesorów Intel® Xeon® Scalable. Bijąc rekordy świata w testach wydajnościowych, Lenovo pomaga klientom zyskać przewagę w postaci szybszego dostępu do danych i płynących z nich wniosków.

„Współpraca Intel i Lenovo ma bogatą historię, która jest pełna innowacji. Nasze zespoły inżynierów blisko współpracowały nad optymalizacją wydajności pierwszych rozwiązań Lenovo opartych na procesorach Intel Xeon Scalable,” powiedziała Lisa Spelman, wiceprezes i dyrektor generalny w dziale Intel Xeon Products and Data Center Marketing w firmie Intel. „Efekty tej współpracy są widoczne. Nowe portfolio Lenovo ThinkSystem oraz ThinkAgile z procesorami Intel Xeon Scalable osiągnęło najlepsze wyniki wydajnościowe w benchmarkach koncentrujących się na ogólnej wydajności obliczeniowej, wirtualizacji, analityki oraz obliczeniach technicznych.”

46 spośród tych wyników to nowe rekordy w benchmarkach, a 42 – utrzymana pozycja numer 1.

Rekordowe wyniki zostały osiągnięte przez, przedstawione poniżej, serwery rack ThinkSystem SR950 oraz SR650, a także przez serwer o podwyższonej gęstości ThinkSystem SD530, serwery rack SR630 i SR850 oraz serwer blade SN550. Wszystkie serwery ThinkSystem zbudowano na bazie procesorów Intel Xeon Scalable.

Niekwestionowany #1: nowe portfolio serwerowe Lenovo pobiło 88 rekordów świata w benchmarkach wydajnościowych; to dwukrotnie więcej niż najlepszy z konkurentów.

Grafika 1. ThinkSystem SR950 (na górze) oraz SR650 (na dole)

Wydajnościowe rekordy świata osiągnięte w benchmarkach przez serwery Lenovo ThinkSystem zostały opisane w poszczególnych sekcjach znajdujących się poniżej.

Przetwarzanie biznesowe - 5 rekordów

Serwery Lenovo ThinkSystem SR950 i SR650 uzyskały pięć rekordowych wyników w testach wydajności w przetwarzaniu biznesowym.

Benchmarki TPC-E

Wyniki Lenovo:

* Wydajność open (bez podziału na kategorie) oraz najlepszy stosunek cena/wydajność serwera 4-procesorowego – dwa rekordy świata

Serwer Lenovo ThinkSystem SR950 osiągnął najlepsze rezultaty w kategorii open (wszystkie serwery) oraz w kategorii cena/wydajność serwera 4P benchmarku TPC-E.

* Wydajność serwera 2-procesorowego oraz stosunek cena/wydajność open - dwa rekordy świata

Serwer Lenovo ThinkSystem SR650 uzyskał najlepsze rezultaty w benchmarku TPC-E w kategorii wydajności serwerów 2P oraz w podkategorii cena/wydajność open (wszystkie serwery).

Informacje o benchmarku: TPC-E opracowano w celu umożliwienia klientom obiektywnego pomiaru i porównania wydajności i ceny różnych systemów OLTP. Benchmark TPC-E wykorzystuje bazę danych do modelowania firmy brokerskiej, posiadającej klientów generujących transakcje powiązane z handlem, zapytaniami dotyczącymi kont oraz badaniami rynkowymi. Choć podstawowy model biznesowy TPC-E odnosi się do firmy brokerskiej, schemat bazy danych, wprowadzanie danych, transakcje oraz zasady implementacyjne zostały zaprojektowane z myślą o uzyskaniu szerokiej reprezentacji współczesnych systemów OLTP.

Dlaczego jest to ważne: Z punktu widzenia firmy obsługującej obciążenia OLTP (On-Line Transaction Processing) i bazy danych, najlepszy wynik w benchmarku oznacza, że dany serwer może zaoferować największą wydajność do obsługi wymagających transakcji OLTP.

Benchmark SAP Sales and Distribution (SAP SD)

Wynik Lenovo:

* Wydajność serwera 4-procesorowego – rekord świata na platformie Windows

Serwer Lenovo ThinkSystem SR950 osiągnął najwyższą wydajność w kategorii 4P na platformie Windows w teście SAP Sales and Distribution.

Informacje o benchmarku: SAP Sales and Distribution (SD) Standard Application umożliwia testowanie wydajności sprzętu i bazy danych aplikacji oraz komponentów SAP. SAPS (SAP Application Performance Standard) to niezależna od sprzętu jednostka pomiaru opisująca wydajność systemu w zakresie opracowania zamówienia, tworzenia informacji o dostawie do tego zamówienia, wyświetlania zamówienia, zmiany informacji o dostawie, wydania towaru, listy zamówień oraz przygotowania faktury.

Dlaczego jest to ważne: Z punktu widzenia firmy posiadającej aplikacje SAP Business Suite, najlepszy wynik w benchmarku oznacza, że dany serwer może zaoferować największą wydajność w zakresie przetwarzania przepływów transakcji biznesowych w środowisku SAP.

Analityka Big Data – 37 rekordów

Serwery Lenovo ThinkSystem SR950 oraz SR650 mają 37 wydajnościowych rekordów świata w obszarze analityki Big Data.

SAP HANA (BWoH)

Wynik Lenovo:

* Wydajność serwera 4-procesorowego – sześć rekordów świata

Serwer Lenovo ThinkSystem SR950 ustanowił 6 wydajnościowych rekordów świata w benchmarku SAP HANA BWoH w kategorii serwerów 4-procesorowych. Obejmuje to wgrywanie danych, przepustowość zapytań oraz ich czas realizacji dla dwóch różnych wolumenów danych.

Informacje o benchmarku: Standardowy benchmark aplikacyjny SAP BW Edition for SAP HANA (BW/4HANA) to najnowsza pozycja na liście testów SAP BW. Wykracza daleko poza zakres i funkcje zastosowane w benchmarku BW-AML. Nowy test wydajnościowy zaprojektowano z uwzględnieniem pełnego wykorzystania nowych możliwości SAP HANA w zakresie przetwarzania obciążenia testowego. Benchmark składa się z trzech faz: wgrywania danych, przepustowości zapytań i czasu realizacji zapytań.

Dlaczego jest to ważne? Z punktu widzenia firmy posiadającej SAP HANA, najlepszy wynik w benchmarku oznacza, że dany serwer może zaoferować największą wydajność w zakresie wymagających obciążeń bazodanowych i analitycznych SAP HANA.

Pakiet STAC-M3 Shasta

Wyniki Lenovo:

* Wydajność serwera 4-procesorowego - 16 rekordów świata

Serwer Lenovo ThinkSystem SR950 uzyskał 16 rekordów świata w teście wydajnościowym STAC-M3, określanym jako benchmark “big memory”. Obejmują one nowe rekordowe wyniki osiągnięte przez SR950 oraz wcześniejsze rezultaty opublikowane 11 lipca 2017 r., które nadal pozostają rekordami świata.

* Wydajność serwera 2-procesorowego - 15 rekordów świata

Serwer Lenovo ThinkSystem SR650 ma 15 wydajnościowych rekordów świata w pakiecie Antuco benchmarku STAC-M3.

Informacje o benchmarku: Benchmark STAC-M3 to pakiet standardowych, branżowych rozwiązań wykorzystywanych do testowania rozwiązań, które umożliwiają prowadzenie szybkich analiz szeregów czasowych. STAC-M3 pozwala zmierzyć obszary stanowiące szczególne wyzwanie, takie jak analityka szeregów czasowych, symulacje ryzyka oraz przetwarzanie strumieni danych napływających z bardzo dużą szybkością. Najważniejszą miarę stanowi czas odpowiedzi na zapytanie. W szczególności benchmarki STAC testują analizy dużej szybkości na szeregach czasowych – danych rynkowych tick-by-tick. Benchmark jest wykorzystywany przez wielkie globalne banki, firmy brokerskie, giełdy, fundusze hedgingowe, prywatne firmy inwestycyjne oraz innych uczestników rynku.

Dlaczego jest to ważne: Z punktu widzenia organizacji, które przetwarzają z dużą szybkością dane dotyczące usług finansowych lub handlują papierami wartościowymi, najlepszy wynik w benchmarku oznacza, że dany serwer może zaoferować największą wydajność w zakresie analiz prowadzonych na danych napływających z dużą szybkością oraz przetwarzania transakcji finansowych.

Wirtualizacja infrastruktury - 8 rekordów

Serwery Lenovo ThinkSystem SR950 oraz SR650 posiadają osiem rekordów świata w benchmarkach dotyczących wirtualizacji infrastruktury.

SPECvirt_sc2013

Wyniki Lenovo:

* Wydajność serwera 8-procesorowego – trzy rekordy świata

Serwer Lenovo ThinkSystem SR950 ustanowił rekordową: wydajność, wydajność per wat oraz wydajność serwera per wat w benchmarku SPECvirt_sc2013 w kategorii 8P.

* Wydajność serwera 4-procesorowego – dwa rekordy świata

Serwer Lenovo ThinkSystem SR950 ustanowił dwa rekordy świata: wydajność per wat oraz wydajność serwera per wat w benchmarku SPECvirt_sc2013 w kategorii 4P .

* Wydajność serwera 2-procesorowego – trzy rekordy świata

Serwer Lenovo ThinkSystem SR650 ustanowił rekord świata wydajności oraz wydajności per wat i wydajności serwera per wat w benchmarku SPECvirt_sc2013 w kategorii 2P.

Informacje o benchmarku: SPECvirt_sc2013 mierzy kompleksowo wydajność wszystkich komponentów systemu, w tym sprzętu, platformy wirtualizacyjnej oraz zwirtualizowanych systemów operacyjnych gości, a także aplikacji. SPECvirt_sc2013 to druga generacja benchmarku SPEC VIRT pozwalającego na ocenę wydajności wirtualizacji projektów konsolidacji serwerów centrów danych, w tym obciążeń klasy enterprise.

Dlaczego jest to ważne: Z punktu widzenia organizacji obsługującej wiele zwirtualizowanych obciążeń, najlepszy wynik w benchmarku oznacza, że dany serwer może zaoferować największą wydajność w zakresie obsługi wymagających środowisk zwirtualizowanych.

Obsługa Java na serwerze - 19 rekordów

Serwery Lenovo ThinkSystem SR650 oraz SR950 ustanowiły 19 rekordów świata w benchmarku SPECjbb Server-side Java.

SPECjbb 2015

Wyniki Lenovo:

* Wydajność serwera 8-procesorowego – cztery rekordy świata

Serwer Lenovo ThinkSystem SR950 pobił 4 rekordy świata w kategorii Wydajność serwera 8P w benchmarkach SPECjbb2015-MultiJVM oraz SPECjbb2015-Distributed.

* Wydajność serwera 4-procesorowego – pięć rekordów świata

Serwer Lenovo ThinkSystem SR950 uzyskał 5 rekordów świata w kategorii Wydajność serwer 4P w benchmarkach SPECjbb2015-MultiJVM oraz SPECjbb2015-Distributed.

* Wydajność serwera 2-procesorowego - cztery rekordy świata

Serwer Lenovo ThinkSystem SR650 osiągnął 4 rekordy świata w kategorii Wydajność serwera 2P w benchmarkach SPECjbb2015-MultiJVM oraz SPECjbb2015-Distributed.

* Wydajność serwera 1-procesorowego – sześć rekordów świata

Serwer Lenovo ThinkSystem SR650 ustanowił 6 rekordów świata w kategorii Wydajność serwera 1P w benchmarkach SPECjbb2015-MultiJVM oraz SPECjbb2015-Distributed.

Informacje o benchmarku: SPECjbb2015 został opracowany od nowa, mając na celu pomiar wydajności na bazie funkcji najnowszych aplikacji Java. Jest przydatny dla wszystkich zainteresowanych wydajnością serwera Java, w tym dostawców JVM, producentów sprzętu, programistów aplikacji Java, badaczy i członków społeczności akademickiej.

Dlaczego jest to ważne: Z punktu widzenia organizacji zainteresowanej wydajnością serwera Java, najlepszy wynik w benchmarku oznacza, że dany serwer może zaoferować największą wydajność w zakresie obsługi najnowszych aplikacji Java – pod kątem czasu odpowiedzi oraz przepustowości.

Ogólna wydajność obliczeniowa - 16 rekordów

Serwery Lenovo ThinkSystem ustanowiły 16 nowych rekordów świata w benchmarkach ogólnej wydajności obliczeniowej.

SPEC CPU2006 oraz CPU2017

Wyniki Lenovo:

* Wydajność serwera 8-procesorowego – pięć rekordów świata (3x SPEC CPU2017, 2x SPEC CPU2006)

Serwer Lenovo ThinkSystem SR950 posiada rekordy świata w kategorii Wydajność serwera 8P dla wymagających aplikacji w benchmarkach SPEC CPU. W tym m.in. SPECspeed2017_int_base, SPECspeed2017_fp_base, SPECrate2017_fp_base, SPECint_base _2006 oraz SPECfp_base2006

* Wydajność serwera 4-procesorowego – dwa rekordy świata (SPEC CPU2017)

Serwer Lenovo ThinkSystem SR950 ustanowił dwa rekordy świata w kategorii Wydajność serwera 4P dla wymagających aplikacji w benchmarku SPEC CPU2017. W tym m.in. SPECint_rate_base2017 oraz SPECfp_rate_base2017.

* Wydajność serwera 2-procesorowego – rekord świata (SPEC CPU2017)

Serwer Lenovo ThinkSystem SR630 osiągnął rekordowy wynik w kategorii Wydajność serwera 2P dla wymagających aplikacji w benchmarku CPU2017, SPECspeed2017_fp_base.

* Wydajność serwera 1-procesorowego – cztery rekordy świata (3x SPEC CPU2017 oraz 1x CPU2006)

Serwery Lenovo ThinkSystem SR650 i SR630 pobiły cztery rekordy świata w kategorii Wydajność serwera 1P dla wymagających aplikacji w benchmarku CPU2017. W tym m.in. SPECrate2017_int_base, SPECint_rate_base2006, SPECspeed2017_int_base, SPECspeed2017_fp_base.

Informacje o benchmarkach: SPEC CPU 2017 to opracowany przez SPEC, wystandaryzowany pakiet intensywnie obciążających procesor testów nowej generacji, które pozwalają mierzyć i porównywać wydajność obliczeniową. Obciążają one w szczególności procesor, ale także podsystem pamięci oraz kompilator. Na CPU2017 składają się 43 benchmarki, pogrupowane w cztery pakiety. SPEC zaprojektował te pakiety, mając na uwadze dostarczenie miar porównawczych wydajności dla maksymalnie szerokiego praktycznego zakresu sprzętu wykorzystującego obciążenia opracowane na bazie używanych przez użytkowników aplikacji.

Benchmark SPEC CPU 2006 to starszy, standardowy zestaw intensywnie obciążających procesor testów dla procesora, podsystemu pamięci oraz kompilatora. Dostarcza miary porównawczej wydajności dla maksymalnie szerokiego praktycznego zakresu sprzętu wykorzystującego obciążenia opracowane na podstawie używanych przez użytkowników aplikacji. SPECfp to pomiary operacji zmiennoprzecinkowych SPECcpu, koncentrujące się na obciążeniach naukowych. SPECint to komponent SPECcpu odpowiedzialny za liczby całkowite, który skupiają się na obciążeniach matematycznych.

Dlaczego jest to ważne: Z punktu widzenia organizacji zainteresowanej obciążeniami wymagającymi wysokiej intensywności obliczeń, najlepszy wynik w benchmarku oznacza, że dany serwer może zaoferować największą wydajność, biorąc pod uwagę najkrótszy czas wykonania zadania (szybkość) i/lub ilość obliczeń wykonanych w danym czasie (przepustowość lub wskaźnik częstotliwości).

SPEC Power

Wyniki Lenovo:

* Wydajność serwera 1-procesorowego – rekord świata

Serwer Lenovo ThinkSystem SR650 osiągnął rekordowy wynik w benchmarku SPEC Power.

* Wydajność serwera 4-procesorowego - rekord świata

Serwer Lenovo ThinkSystem SR850 uzyskał rekordowy wynik w benchmarku SPEC Power.

* Wydajność serwera 2-procesorowego/4 węzły - rekord świata

Lenovo ThinkSystem SD530 4-węzłowy osiągnął rekord świata w benchmarku SPEC Power.

* Wydajność serwera 2-procesorowego/14 węzłów - rekord świata

Lenovo ThinkSystem SN550 14 -węzłowy ustanowił rekord świata w benchmarku SPEC Power.

Informacje o benchmarku: SPECpower_ssj 2008 to pakiet testowy mierzący charakterystykę mocy i wydajności sprzętu komputerowego klasy serwerowej. Jest wykorzystywany do porównywania mocy i wydajności pomiędzy różnymi serwerami i służy jako zestaw narzędzi do podnoszenia efektywności serwera.

Dlaczego jest to ważne: Branża IT, producenci komputerów oraz administracja publiczna są w coraz większym stopniu zainteresowane zużyciem energii przez serwery. Ten benchmark dostarcza sposobu mierzenia mocy (na wejściu AC) w połączeniu z pomiarem wydajności. Dzięki temu pomaga menedżerom IT wziąć pod uwagę charakterystykę mocy na równi z innymi kryteriami wyboru, w celu zwiększania efektywności centrów danych.

Obliczenia techniczne - 3 rekordy

Serwery Lenovo ThinkSystem ustanowiły 3 nowe rekordy świata w benchmarkach obliczeń technicznych.

SPECompG 2012

Wynik Lenovo:

* Wydajność serwera 4-procesorowego – rekord świata

Serwer Lenovo ThinkSystem SR950 osiągnął rekordowy wynik w benchmarku SPEC OMP2012.

Informacje o benchmarku: SPECompG 2012 został zaprojektowany z myślą o pomiarze wydajności, przy wykorzystaniu aplikacji opartych na standardzie OpenMP 3.1, dla przetwarzania równoległego przy współdzielonej pamięci. Na benchmark składa się 14 naukowych oraz inżynierskich kodów aplikacji, obejmujących wszystko: od obliczeń związanych z dynamiką cieczy (CFD), przez modelowanie molekularne, po manipulowanie obrazami.

Dlaczego jest to ważne: Z punktu widzenia organizacji posiadającej aplikacje naukowe lub inżynierskie, najlepszy wynik w benchmarku oznacza, że dany serwer może zaoferować największą wydajność dla tych obciążeń.

SPECmpiM

Wynik Lenovo:

* Wydajność serwera 2-procesorowego – dwa rekordy świata

Serwer Lenovo ThinkSystem SR650 uzyskał dwa rekordy świata w benchmarku SPECmpiM. Obejmują one banchmarki dla konfiguracji SR650 jedno- i dwuwęzłowych.

Informacje o benchmarku: SPECmpiM 2007 to pakiet pozwalający na ocenę wydajności MPI - równoległej, zmiennoprzecinkowej, intensywnie obciążającej system dla szerokiego zakresu sprzętu do budowy klastrów i SMP. Pakiet dostarcza użytkownikom najbardziej obiektywnych i reprezentatywnych narzędzi do mierzenia i porównywania systemów komputerowych wysokiej wydajności.

Dlaczego jest to ważne: Z punktu widzenia organizacji obsługujących obciążenia techniczne wymagające intensywnych obliczeń, najlepszy wynik w benchmarku oznacza, że dany serwer to najbardziej wydajny serwer, biorąc pod uwagę procesory, bibliotekę MPI, połączenia komunikacyjne, architekturę pamięci, kompilatory oraz system plików.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat poszczególnych produktów można znaleźć na następujących stronach internetowych:

O autorze

Randall Lundin zajmuje stanowisko menedżera ds. produktów Mission Critical w dziale Lenovo Data Center Group. Odpowiada za zarządzanie i planowanie związane z 4- i 8-procesorowymi serwerami Lenovo. Jest autorem i współautorem wielu publikacji Lenovo Press koncentrujących się na zagadnieniach z obszaru rozwiązań Mission Critical.

Powiązane linie produktów

Informacje o liniach produktów wymienionych w tym dokumencie:

Zapisz się na bezpłatny newsletter. Dowiesz się o webinarach, nowych case study oraz white paperach.