Niekonsekwencja Suna

Firma wprowadza na rynek kolejny, obok NIS i NIS+, system usług katalogowych.

Firma wprowadza na rynek kolejny, obok NIS i NIS+, system usług katalogowych.

Do końca września firma Sun wprowadzi na rynek usługi katalogowe Directory Services 1.0, które standardowo będą zawierać obsługę protokołu LDAP. Będzie to jednocześnie pierwszy produkt tego typu oferowany przez tę firmę, oferujący użytkownikom protokół LDAP.

Kod LDAP, na którego bazie powstały Directory Services 1.0, Sun licencjonuje od Uniwersytetu Michigan. Docelowo nowy produkt ma być wykorzystywany do przechowywania informacji o różnych obiektach znajdujących się w sieci komputerowej. Wyposażony jest on w narzędzie administracyjne przygotowane zgodnie z wymogami interfejsu Java Management API (JMAPI), serwer odpowiedzialny za wykonywanie replikacji danych, a także agentów do zarządzania usługami pocztowymi i katalogowymi.

Przedstawiciele Suna twierdzą, że jego usługi katalogowe są produktem wyjątkowym, ponieważ umożliwiają dokonywanie wybiórczych replikacji za pośrednictwem LDAP. Możliwe jest np. skopiowanie na inny serwer lub do innego systemu usług katalogowych wyłącznie imion, nazwisk i adresów e-mailowych, ale bez numerów telefonów. Klienci sieciowi będą wysyłać zapytania do serwerów Directory Services nie tylko za pośrednictwem protokołu LDAP, ale także za pośrednictwem zwykłej przeglądarki WWW poprzez HTTP.

Analitycy nie są zachwyceni nowym produktem Suna. Jego wprowadzenie na rynek dowodzi raczej, że firma nie ma sprecyzowanej strategii, dotyczącej usług katalogowych, a nie iż ma przewagę w tej dziedzinie. Są to kolejne usługi katalogowe (po NIS i NIS+), które Sun wprowadza na rynek, nie zapewniając jednocześnie ich wzajemnej zgodności. Directory Services w wersji 1.0 nie oferują mechanizmów synchronizacji z katalogami NIS i NIS+. Funkcjonalność ta ma znaleźć się w następnej wersji produktu, która pojawi się na rynku najwcześniej za sześć miesięcy ( prawdopodobnie trafi tam za rok).

Produktowi Suna nie najlepiej wróżą także posunięcia konkurencji. Microsoft zamierza bezpłatnie oferować usługi katalogowe w Windows NT 5.0, a Netscape zapowiedział, że jego Directory Server dostępny będzie za darmo w pakiecie SuiteSpot. Sun - niestety - każe klientom płacić 1000 USD za Directory Services 1.0.

Jedynym pocieszającym faktem jest zainteresowanie Suna protokołem LDAP. Firma zapowiada, że nowa wersja Internet Mail Servera oznaczona numerem 3.0 będzie również obsługiwała ten protokół. Przedstawiciele firmy nie ujawnili jednak, czy Directory Services dołączone zostaną do systemu operacyjnego Solaris.


TOP 200