Niejasna polityka wsparcia dla Windows 10

Microsoft zapowiadał, że Windows 10 to ostateczny system operacyjny, który zawsze będzie aktualizowany, ale jednocześnie określił czas jego wsparcia na 10 lat. To sprzeczność, która sugeruje, że firma ma problemy ze zdefiniowaniem polityki wsparcia dla tego systemu.

„Polityka Microsoft dotycząca strategii wsparcia dla systemu Windows jest niejasna i wydaje się, że firma wciąż nie ma jednoznacznej wizji jak powinna ona wyglądać” mówi Stephen Kleynhans, analityk z firmy Gartner.

Powodem zamieszania było ogłoszenie przez Microsoft w kwietniu 2017 roku, że zaprzestaje wsparcia i dostarczania aktualizacji systemu Windows 10 dla urządzeń wyposażonych w układy Intel Atom platformy Clover Trail. Są to z reguły komputery klasy low-end, a decyzja oznaczała, że najnowsza, pierwsza w 2017 roku aktualizacja Windows 10 Creators Update (w nomenklaturze producenta oznaczana jako Windows 10 1703) nie może zostać zainstalowana w tego typu sprzęcie.

Zobacz również:

W lipcu 2017 roku Microsoft wycofał się z tej decyzji oznajmiając, że poprawki i aktualizacje związane z bezpieczeństwem będą dostarczane dla tych komputerów do 2023 roku.

Choć problem dotyczył względnie niewielkiej liczby użytkowników urządzeń, ale jak zauważają niektórzy specjaliści (na przykład Gregg Keizer z Computerworld USA lub Ed Bott – zdnet.com) jest to wyraźny sygnał, że Microsoft nie ma dobrze określonej polityki wsparcia dla systemu Windows 10, co może powodować niepewność i zaniepokojenie wśród użytkowników Windows 10.

Platforma Clover Trail, a co dalej…

W przypadku urządzeń wyposażonych w procesory Atom Clover Trail, Microsoft wyjaśniał w kwietniu 2017 roku, że „z jednej strony wymagają one dodatkowych układów sprzętowych zapewniających efektywne działanie systemu Windows 10 Creators Update 1703, a jednocześnie utraciły one wsparcie ze strony Intela, który zaprzestał dostarczania nowych wersji sterowników niezbędnych do zapewnienia odpowiedniego poziomu wydajności”. Problem dotyczy głównie sterowników kontrolujących pracę układów graficznych zintegrowanych z procesorami Clover Trail.

W przypadku Intela, brak wsparcia określany jako EOIS (End Of Interactive Suport) oznacza, że firma nie oferuje pomocy technicznej za pośrednictwem połączeń telefonicznych, chatu lub e-mail.

Komputery wykorzystujące procesory Atom Clover Trail były wytwarzane w latach 2012-2015, a więc najnowsze z nich były sprzedawane w roku, gdy na rynku debiutował system Windows 10. Wiele z tych urządzeń kwalifikowało się do ogłoszonej przez Microsoft bezpłatnej aktualizacji do systemu Windows 10.

Kiedy skończy się czas życia ostatniej wersji Windows

Oficjalne plany dotyczące wsparcia Windows 10 zawierają niejasne, a nawet sprzeczne informacje.

Z jednej strony Microsoft zapowiedział, że system będzie ostatnią wersją Windows, co oznacza, że będzie aktualizowany i wspierany na zawsze, „for all time”, jak to określa producent. Ale jednocześnie firma zdefiniowała okres w którym zapewniane będzie wsparcie dla Windows 10 na standardowe 10 lat. „Czas życia” prawie wszystkich wersji systemu ma się zakończyć 14 października 2025 roku. Wyjątkiem jest tylko Windows 10 LTSB (Long Term Servicing Branch) – wersja oferowana tylko odbiorcom korporacyjnym dla której data zakończenia wsparcia jest obecnie określona na 13 października 2026 roku czyli również 10 lat po ostatniej zatwierdzonej wersji LTSB Anniversary Update.

Jednocześnie Microsoft opracował dodatkowy zestaw zasad dotyczących wsparcia dla Windows, z których jedna, ogłoszona 2 lata temu, już wtedy wzbudziła wśród użytkowników i specjalistów wątpliwości i pytania, a ostatnio spowodowała duże zamieszanie, gdy Microsoft wdrożył ją w praktyce oznajmiając zaprzestanie wsparcia dla systemu Windows 10 instalowanego w urządzeniach wykorzystujących procesory linii Clover Trail SoC.

Zasada ta mówi, że wsparcie dla Windows 10 będzie dostarczane „for the life of the device” (przez okres życia urządzenia). Niestety nie wiadomo co to dokładnie oznacza, bo czas ten nie został dokładnie zdefiniowany, choć w dokumentacji Microsoft można znaleźć bardziej precyzyjne określenie: „urządzenie może nie kwalifikować się do otrzymywania aktualizacji jeśli sprzęt jest niekompatybilny z systemem Windows, brakuje bieżącej aktualizacji sterowników lub zakończył się czas wsparcia oferowany przez producenta OEM”.

Dodatkowo Microsoft zmodyfikował kalendarz definiujący czas wsparcia dla kolejnych dużych aktualizacji systemu. Początkowy plan zakładał 3 takie aktualizacje rocznie i 12 miesięcznych czas wsparcia. Obecnie mają to być dwie aktualizacje wspierane przez 18 miesięcy. Zgodnie z zasadami Microsoft oznacza to, że po 18 miesiącach od momentu premiery danej wersji Windows jej użytkownikom, którzy nie zdecydowali się na zainstalowanie kolejnej aktualizacji przestają być dostarczane jakiekolwiek poprawki również związane z bezpieczeństwem.

Powoduje to kolejny poważny problem dla użytkowników urządzeń z procesorami Clover Trail. Ponieważ ostatnia wersja systemu, z której mogą korzystać to Anniversary Update 1607, więc już w marcu 2018 roku, zgodnie z zasadami Microsoft, użytkownicy mieli przestać uzyskiwać poprawki i łaty dotyczące bezpieczeństwa. Nie trzeba chyba wyjaśniać, że sprzęt taki stanie się wówczas podatny na ataki czyli praktycznie bezużyteczny.

Ostatecznie Microsoft zmienił zdanie i nie podtrzymał bulwersującej użytkowników zasady. 17 lipca 2017 roku ogłosił, że wsparcie dotyczące dostarczania poprawek związanych z bezpieczeństwem zostanie, w przypadku Clover Trail, utrzymane do stycznia 2023 roku.

Należy zauważyć, że dla Microsoft nie była to trudna decyzja, bo system Anniversary Update 1607 jest dostępny również w wersji LTSB i firma jest zobligowana do dostarczania poprawek bezpieczeństwa, aż 13 października 2023 roku.

Co oznacza „supported lifetime of the device”

W ostatnich dziesięcioleciach Microsoft stosował zasadę bezpłatnego wsparcia dla kolejnych wersji Windows przez 10 lat. Pierwsze 5 lat dotyczyły dostarczania aktualizacji funkcji systemu (Mainstream Suppert), a przez kolejne 5 lat firma zapewniała aktualizacje związane z bezpieczeństwem (Extended Support).

Wraz z Windows 10, Microsoft wprowadził nową klauzulę “supported lifetime of the device”, która wywołała podejrzenia, że firma planuje zmianę dotychczasowej polityki zapewniania 10-letniego wsparcia dla użytkowników Windows 10. “W jej efekcie można założyć, że w przypadku Windows 10 czas wsparcia może być krótszy niż 10, a nawet 5 lat” uważa Wes Miller, analityk z firmy Directions on Microsoft.

Niejasna przyszłość Windows 10

„Microsoft ma problemy z jasnym sprecyzowaniem zasad wsparcia dla Windows 10. Na przykład potwierdzenie, że system będzie wspierany przez standardowe 10 lat zajęło firmie kilka miesięcy od momentu jego premiery” mówi Stephen Kleynhans, analityk z Gartnera. „Jeśli chodzi o zmianę polityki dotyczącej wsparcia dla urządzeń pracujących pod kontrolą procesorów Atom Clover Trail, to przykład sytuacji, która nie została przewidziana przez Microsoft podczas opracowywania pierwotnych założeń polityki wsparcia dla systemu” uważa Stephen Kleynhans.

Firma podjęła decyzję o wycofaniu się ze wsparcia urządzeń z procesorami Atom Clover Trail zgodnie z wcześniej ogłoszonymi, choć nieprecyzyjnymi zasadami. Ponieważ w niektórych przypadkach dotyczyło to komputerów zakupionych zaledwie kilka lat wcześniej, wydaje się, że Microsoft nie docenił negatywnej reakcji użytkowników i mediów na taką decyzję, która oznaczała wymuszenie potraktowania takiego sprzętu jako przestarzały.

Ale zamieszanie z Atom Clover Trail ma też dobre strony. „To sygnał dla użytkowników, że podobna sytuacja może się pojawić w przypadku komputerów wyposażonych w procesory Intela z rodzin Skylake lub Haswell” mówi Stephen Kleynhans. Natomiast w przypadku Microsoft „decyzję o zakończeniu wsparcia dla Clover Trail można uznać za test, bo lepiej jest mieć problem z milionami użytkowników Clover Trail niż setkami milionów wykorzystujących inne procesory Intela” mówi Stephen Kleynhans.

Problemem Microsoft jest obecnie zakomunikowanie użytkownikom i wyjaśnienie, jak będzie działać wsparcie dla Windows 10, jakie zmiany są wprowadzane i jakie są przyczyny modyfikacji zasad wsparcia.

To duże wyzwanie dla firmy. Bo by zapobiec podobnym problemom, jak z Clover Trail, Microsoft nie może oprzeć się na samodzielnie definiowanej polityce. „Sądzę, że powinien ją uzgadniać ze swoimi partnerami takimi, jak producenci procesorów lub komputerów” podkreśla Stephen Kleynhans.

Nie jest jasne, jakie będą decyzje Microsoft w przypadku pojawienia się kolejnych tego typu problemów. Na pewno jednak ich rozwiązanie będzie trudniejsze, bo premiera następnej wersji Windows 10 LTSB jest planowana dopiero w 2019 roku i do tego czasu aktualny będzie system Windows 10 1607 LTSB.

Źródło: Intel.

Źródło: Intel.


TOP 200