Niedrogie wciskanie

WebCast jest tanim systemem umożliwiającym realizację aktywnej dystrybucji informacji.

WebCast jest tanim systemem umożliwiającym realizację aktywnej dystrybucji informacji.

Astound WebCast Professional (wersja beta)

Pakiet do tworzenia, publikowania i administrowania multimedialną zawartością kanałów w technologii push bez konieczności posługiwania się skryptami.

Zalety: Doskonałe programy do tworzenia kanałów, obsługa zewnętrznych obiektów internetowych, względnie niska cena, scentralizowane rozwiązanie optymalizujące wykorzystanie pasma przy aktualizacji zawartości kanałów.

Wady: Błędy wersji beta przy subskrypcji i odtwarzaniu kanałów z przeglądarek, Live Player sporadycznie się zawiesza, brak automatycznej subskrypcji.

Astound Inc.,http://www.astound.com

Cena: 895 USD

Obsługiwane platformy: Windows 95, Windows NT 4.0

Administratorzy, którzy chcą wzbogacić swój intranet o technologię push (pchania, czyli aktywnej dystrybucji informacji), mogą wybierać spośród bogatej oferty produktów. WebCast Professional firmy Astound jest stosunkowo tanim rozwiązaniem, pozwalającym na budowę kanałów informacyjnych, rozpoznawalnych przez popularne przeglądarki. Źródłem informacji dla kanałów WebCast są przede wszystkim strony WWW.

WebCast Professional zawiera zestaw programów narzędziowych pomocnych w tworzeniu i udostępnianiu kanałów WebCast - umożliwia to tworzenie animowanych, bogatych w treść kanałów, które można przeglądać w dostarczanej z programem aplikacji Astound WebCast Live Player. Możemy również subskrybować informacje u innych usługodawców dostarczających zawartość w formacie WebCast.

Live Player służy do przeglądania kanałów WebCast. Można jednak tworzyć kanały WebCast w formacie zrozumiałym dla przeglądarek 4.0 (CDF) i Netscape Navigator (Netcaster).

Ważną cechą odróżniającą ten produkt od innych rozwiązań jest niska cena - 895 USD za serwer. WebCast Professional jest uważany za program tańszy od programów PointCast oraz BackWeb, jednakże nie oferuje tak bogatego zestawu możliwości, jak pozostałe rozwiązania.

Kanał bez problemów

WebCast Studio to środowisko WYSWYG służące do prostego tworzenia kanałów informacyjnych. Umożliwia też łatwe dodawanie, redagowanie i ustalanie formatów różnych obiektów, które można umieszczać w kanale. Stałe elementy kanału można tworzyć w widoku Template (szablon), co jest szczególnie przydatne przy dodawaniu powtarzających się elementów, na przykład logo firmy lub tła kanału.

Do sprowadzania zmieniającej się zawartości dokumentów WWW WebCast Studio używa komponentów Channel-Agent. Są one indywidualnie powiązane z obszarem obiektu; składają się z zestawu reguł nakazujących WebCast Serverowi wstawić w obszar uzyskaną zawartość strony WWW.

Podczas pracy w widoku Browser wyświetlana obok drzewiasta struktura zawartości - która odwzorowuje makietę strony WWW w formie rozwijanej hierarchii - pozwala szybko odnaleźć właściwe elementy w formacie HTML, które umieszcza się w agencie. Wybór tych informacji można zweryfikować, posługując się podglądem agenta.

Ważna jest możliwość dodawania w WebCast Studio zewnętrznych obiektów internetowych. Umożliwia to wprowadzenie elementów interaktywności poprzez dodanie programów napisanych w JavaScript, VB Script, apletów Javy i komponentów ActiveX.

Wydajna dystrybucja

Astound WebCast Server może być uruchomiony na dowolnym komputerze pod Windows 95 lub NT, będzie on działał jako negocjator kanału, tworząc subskrypcje wewnętrznych kanałów WebCast lub kanałów oferowanych w Internecie. WebCast Server dokonuje również aktualizacji wszystkich subskrybowanych kanałów, zapisując ich uaktualnioną zawartość wraz z plikami szablonu kanału.

WebCast Server jest także programem służącym do administrowania subskrypcją i aktualizacji kanałów. W przyjętym rozwiązaniu użytkownicy przesyłają żądania aktualizacji do jednego serwera w sieci, zamiast uruchamiać oddzielne kopie WebCast Servera i tworzyć wiele połączeń w Internecie, co zajmowałoby niepotrzebnie łącza.

Przerzucanie kanałów

Najprostszym sposobem przeglądania zawartości kanałów WebCast jest skorzystanie z aplikacji Astound WebCast Live Player. Program jest dostępny bezpłatnie dla dowolnej liczby użytkowników. Sposób utworzenia kanału decyduje, czy program przyjmie postać wygaszacza ekranu, wskaźnika, czy też okna, którego nie można zakryć. Można również wyświetlać panel pilota, który służy do przełączania między kanałami lub zmiany ustawień programu Live Player.

Na podstawie InfoWorld z 27.10.97 tłum. BTInfo


TOP 200