Niedrogi faks sieciowy

Serwer faksowy Zetafax może pracować na dowolnej wersji systemu operacyjnego Windows.

Serwer faksowy Zetafax może pracować na dowolnej wersji systemu operacyjnego Windows.

Użytkownicy chcący przekształcić komputer w maszynę faksującą wysyłającą i odbierającą faksy mają kilka możliwości do wyboru. Najprostszym rozwiązaniem wydaje się zainstalowanie faksmodemu w każdym komputerze pracującym w sieci i oprogramowania umożliwiającego bezpośrednie faksowanie z komputera (np. Symantec WinFax). Rozwiązanie takie jest jednak o tyle niekorzystne, że jest całkowicie rozproszone i administrator ma małą kontrolę nad tym, gdzie i jak użytkownicy wysyłają przygotowane faksy.

Innym, najbardziej profesjonalnym rozwiązaniem jest oprogramowanie faksowe, współpracujące z serwerem poczty elektronicznej, dzięki któremu każdy użytkownik może wysyłać i odbierać faksy za pośrednictwem klienta poczty elektronicznej. Oprogramowanie takie (np. opisywany na łamach Computerworlda pakiet Faxination) przynosi duże korzyści, aczkolwiek nie zawsze jest łatwe w implementacji i zazwyczaj często współpracuje z konkretnym systemem pocztowym. W przypadku firm, które w ogóle nie korzystają z poczty elektronicznej bądź też wykorzystują niestandardowy serwer pocztowy, najlepszym rozwiązaniem jest zainstalowanie niezależnego sieciowego serwera faksowego, pracującego w sieci na przeznaczonym do tego celu komputerze.

Jednym z takich pakietów jest Zetafax 5.5 firmy Zetafax. Umożliwia on wysyłanie faksów na dwa sposoby: za pośrednictwem i z całkowitym pominięciem systemu poczty elektronicznej.

Prosta instalacja

Testy oprogramowania Zetafax 5.5 przeprowadzono na serwerze Windows NT, pracującym jako niezależny serwer (Standalone) w domenie NT. Choć proces instalacji oprogramowania przebiegł bez komplikacji, to chwilę później okazało się, że pakiet zintegrowany jest w małym stopniu z systemem Windows NT. Nie umożliwia on bowiem skorzystania z listy użytkowników domeny NT, lecz wymaga od administratora stworzenia nowej, niezależnej listy użytkowników oprogramowania faksowego. Ponadto identyfikatory użytkowników mogą mieć tylko osiem liter, co powoduje dodatkową trudność dla tych pracowników firmy, których login ma większą liczbę liter. Będą oni musieli korzystać z dwóch identyfikatorów do logowania w sieci oraz oprogramowania Zetafax.

Pakiet może współpracować z dowolnym faksmodemem, zbudowanym w standardzie Class 2 lub 2.0. Nie musi to być bardzo szybki faksmodem, zwłaszcza że nadal dominującą prędkością w komunikacji faksowej jest 9600 b/s (maksymalnie 14 400 b/s). Dzięki temu, że pakiet może pracować zarówno na platformie Windows NT, jak i Windows 95, a także Windows 3.x, administratorzy nie muszą niepokoić się o wydajność komputera, który będzie pełnić funkcję serwera faksowego. W najprostszej konfiguracji oprogramowania możliwa jest jego wydajna praca już na komputerze z procesorem 486 wyposażonym w 16 MB RAM.

Wersja Zetafax pracująca pod Windows NT ma jedną przewagę w stosunku do pozostałych: pakiet może pracować jako usługa systemowa, uruchamiana w momencie startu systemu. Dzięki temu do pracy programu nie jest konieczne, by na serwerze faksów był zalogowany jakikolwiek użytkownik, tak jak to dzieje się w przypadku Windows 3.x i Windows 95.

Klient Windows...

Konfiguracja oprogramowania klienckiego również jest prosta. Polega ona na instalacji specjalnego sterownika drukarki Zetafax na każdym z komputerów Windows 3.x, Windows 95 lub Windows NT, które będą mogły wysyłać faksy. Natomiast proces faksowania na takim komputerze polega na „drukowaniu” dokumentów z dowolnej aplikacji na drukarce Zetafax. Dokumenty te są przechwytywane i wysyłane za pośrednictwem serwera faksowego.

Użytkownik, zanim „wydrukuje” swój dokument, może jeszcze określić wiele parametrów faksu w taki sam sposób, jak zmienia się właściwości wydruku. Może wybrać jedną z kilku stron tytułowych, nagłówek faksu, sposób przenoszenia informacji między kolejne strony faksu, dopisek, jaki ma pojawić się na tytułowej stronie faksu niezależnie od jego podstawowej treści, a także adresata, który może pochodzić z prywatnej lub publicznej książki adresowej.

...i nie Windows

Chociaż oprogramowanie klienckie dostępne jest tylko dla platformy Windows, to także użytkownicy komputerów Macintosh oraz stacji roboczych Unix mogą korzystać z funkcjonalności oferowanej przez Zetafax. Mogą oni wysyłać faksy za pośrednictwem poczty elektronicznej. W ten sam sposób mogą także odbierać nadsyłane faksy spoza firmy.

Odpowiedzialna jest za to specjalna bramka faksowa dostarczana wraz z pakietem Zetafax 5.5. Obsługuje ona systemy pocztowe zgodne z MAPI, takie jak: Microsoft Mail, Microsoft Exchange, Lotus Notes i cc:Mail oraz Novell GroupWise. Niestety, pakiet nie potrafi współpracować z podstawowymi serwerami pocztowymi, komunikującymi się za pośrednictwem protokołów SMTP i POP3.

Droga do użytkownika

Zetafax umożliwia rozwiązanie większości problemów związanych z faksowaniem w sieci komputerowej, a za pośrednictwem technologii DID (Direct Inward Dialing) problemu dotyczącego przesyłania faksów spoza firmy bezpośrednio do użytkowników Zetafax (każdy z nich ma inny numer faksu). Jeśli firma nie ma własnej centrali PBX obsługującej DID, to nadchodzące faksy trafiają do jednej, wspólnej skrzynki, skąd mogą być rozsyłane przez sekretarkę do właściwych adresatów.

Rozwiązanie takie sprawdza się, jeśli przekazywane informacje nie są poufne oraz firma otrzymuje niedużą liczbę faksów dziennie. W przeciwnym wypadku warto zastosować technologię DID, a jeśli jest to niemożliwe – zdecydować się na zakup oprogramowania serwera faksowego, które będzie potrafiło automatycznie rozpoznawać znaki w nadsyłanych faksach i kierować je do odpowiednich adresatów.

<hr size=1 noshade>Zetafax 5.5

Platforma serwera: Windows 3.x, Windows 95, Windows NT

Informacje:http://www.zetafax.com

Dystrybutor: Unicorn

ul. Belgradzka 18, Warszawa

tel. (+22) 648 85 25

fax (+22) 648 82 82

Cena: ok. 1500 USD za licencję dla 25 użytkowników i serwera obsługującego jedną linię telefoniczną; ok. 4000 USD za licencję dla 100 użytkowników i serwera obsługującego dwie linie faksowe.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200