Niedoinformowani Brytyjczycy

Zgodnie z wynikami badań firmy MORI większość brytyjskich pracowników nie zna przysługujących im praw wynikających z przepisów kodeksu pracy.

Badania przeprowadzone wśród 2 tysięcy dorosłych Brytyjczyków wykazały, że większość z nich nie potrafi ocenić, czy umowa o pracę, którą zawarli jest zgodna z przepisami prawa. Większość pracowników nie wie także jakie warunki formalne musi spełniać wypowiedzenie umowy o pracę. Nie potrafiąc tego ocenić są bezradni w dochodzeniu przysługujących im praw.

Z badania wynika także, że 57% respondentów nie wiedziało dotychczas o przysługującym prawie do 4 tygodniowego pełnopłatnego urlopu wypoczynkowego dla osób zatrudnionych na pełny etat. Ponad ¾ badanych nie znało także wysokości gwarantowanej przepisami prawa minimalnej płacy ani emerytury.