Niedochodowe modemy

Przychody dostawców Internetu z usług szerokopasmowych i sprzedaży szerokopasmowych modemów spadły w ubiegłym roku w skali świata o 11%. Powodem tego jest gwałtowny spadek cen tego typu usług - ocenia firma badawcza Strategy Analytics.

Z przeprowadzonych badań wynika, że sprzedaż modemów szerokopasmowych wzrosła w 2002 roku o 52% i wyniosła ponad 26 mln sztuk. Strategy Analytics szacuje, że rocznie ich sprzedaż będzie wzrastać o około 15% i w roku 2008 osiągnie 60 mln sztuk. Pomimo to analitycy przewidują, że producenci modemów szerokopasmowych muszą przygotować się na kolejne spadki przychodów spowodowane dalszym spadkiem cen. Do roku 2008 przychody producentów tych urządzeń mają się obniżać o 5% rocznie.

Peter King ze Strategy Analytics uważa, że spadek cen, podyktowany jest coraz ostrzejszą konkurencją między producentami modemów szerokopasmowych. Dzięki temu jest on też łatwy do przewidzenia. "Wpływ na to ma także presja na obniżanie cen dostępu do Internetu, jaką użytkownicy wywierają na jego dostawców" - dodaje King.

Zobacz również:

Zdaniem Strategy Analytics, w roku 2002 wzrósł udział technologii DSL w rynku usług dostępu do Internetu. 62% modemów szerokopasmowych sprzedanych w roku 2002, były to DSL. Dla porównania w roku 2001 na całym świecie ich udział w rynku wyniósł 57%. Dla porównania, w minionym roku udział modemów kablowych (dostęp przez telewizję kablową), modemów do dostępu bezprzewodowego, światłowodowego i połączeń w innych technologiach wyniósł 33%.

Strategy Analytics prognozuje, że przez następne pięć lat rosnąć będzie udział technologii DSL w rynku usług dostępu do Sieci.


TOP 200