Niedługo PC z jedną kością?

IBM i Intel podpisały porozumienie o wspólnym opracowaniu nowej kości, która jedna zastępowałaby wszystkie układy wysokiego stopnia integracji, potrzebne do uruchomienia komputera.

IBM i Intel podpisały porozumienie o wspólnym opracowaniu nowej kości, która jedna zastępowałaby wszystkie układy wysokiego stopnia integracji, potrzebne do uruchomienia komputera. Porozumienie ma na celu obniżenie kosztów produkcji następnych generacji PC.


TOP 200