Niechciany dług

Według Gartnera, Microsoft mógłby obciążyć klientów opłatą na łączną sumę aż 11 mld USD za nielegalne klonowanie Windows.

Według Gartnera, Microsoft mógłby obciążyć klientów opłatą na łączną sumę aż 11 mld USD za nielegalne klonowanie Windows.

Klonowanie polega na powieleniu jednej, wzorcowej konfiguracji stacji roboczych i serwerów na wiele komputerów działających w przedsiębiorstwie. To operacja często stosowana przez administratorów, ponieważ - po pierwsze - ułatwia instalację systemu operacyjnego w skali całej firmy, po drugie - umożliwia jego standaryzację. Nie każdy administrator jednak wie, że do klonowania Windows uprawnione są wyłącznie te firmy, które zawarły z Microsoftem umowy typu Enterprise lub Select. Pozostałe za ten przywilej muszą dodatkowo płacić, mimo że mają oddzielne licencje dla wszystkich stanowisk komputerowych z Windows.

Przed tygodniem Gartner Group opublikował raport dotyczący strat poniesionych przez Microsoft wskutek naruszenia przez użytkowników obowiązku uiszczania opłat za klonowanie. Według raportu, obowiązek ten istnieje od 1993 r., czyli od czasu wprowadzenia pierwszych licencyjnych umów dla korporacji. Narzędzia administracyjne umożliwiające klonowanie Windows otrzymują od Microsoftu tylko duże firmy, będące stroną umowy Select i Enterprise, ale na rynku dostępne są analogiczne programy innych producentów np. Symanteca. Z takich rozwiązań korzystają najczęściej firmy zbyt małe, by przystąpić do programu licencyjnego. Gartner Group oszacował, że w ciągu 7 lat Microsoft poniósł straty aż 11 mld USD.

Przedstawiciele Microsoftu wprawdzie zapowiadali już, że będą egzekwować zaległe opłaty, ale szacunki analityków Gartner Group nawet rzecznik firmy skomentował jako irracjonalne. Raport i rozpętana wokół niego dyskusja mogą odnieść inny, pozytywny dla Microsoftu skutek. Mogą bowiem przyczynić się do usankcjonowania obowiązku uiszczania w przyszłości opłat za klonowanie Windows. Nie byłaby to mała pozycja w budżecie firmy. Zdaniem Gartner Group, Microsoft może liczyć na wpływy z tego tytułu w wysokości 1,1 mld USD rocznie. Dla porównania, wartość umów licencyjnych Enterprise i Select wynosi ok. 2,3 mld USD.


TOP 200