Niech rozstrzygnie KE

Oracle zwrócił się do Komisji Europejskiej o opinię na temat planowanego przejęcia firmy PeopleSoft. Komisja do 17 listopada rozstrzygnie czy może dojść do tej transakcji.

Przedstawiciel Oracle wyraził nadzieję, że Komisja Europejska nie znajdzie przeciwwskazań do przeprowadzenia transakcji. Podobne postępowanie wyjaśniające prowadzi amerykański departament sprawiedliwości. Oracle po raz piąty przedłużył ważność oferty, tym razem do 31 grudnia 2003 roku. Jej wartość pozostała niezmieniona – 7,3 mld USD.

Zobacz również: