Niech moc będzie z nami

Elektrociepłownie Warszawskie SA przygotowują się do wprowadzenia zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania. Będzie to prawdopodobnie IFS Applications albo SAP R/3.

Elektrociepłownie Warszawskie SA przygotowują się do wprowadzenia zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania. Będzie to prawdopodobnie IFS Applications albo SAP R/3.

Prywatyzacja, nowa ustawa o prawie energetycznym, wymagania standaryzacji ISO 9004 powodują, że jednym z głównych celów stojących przed zarządem Elektrociepłowni Warszawskich SA (EW SA) jest poprawa jakości zarządzania. Przedstawiciele firmy chcieliby ją osiągnąć poprzez szczegółowe monitorowanie procesów biznesowych, takich jak inwestycje, remonty czy planowanie kosztów.

Decyzją zarządu EW SA rozpoczęto poszukiwania zintegrowanego systemu informatycznego do wspomagania zarządzania klasy ERP, który zaspokoiłby wymagania spółki. "Wdrożenie takiego systemu informatycznego da nam szansę skuteczniejszego kontrolowania procesów nie tylko operacyjnych, lecz także finansowych i inwestycyjnych" - mówi Jacek Bzdurski, zastępca dyrektora Biura Rozwoju ds. Informatyki w Elektrociepłowniach Warszawskich SA. Zdaniem zarządu, po wdrożeniu systemu zintegrowanego, największe korzyści firma uzyska z usprawnienia zarządzania remontami.

Jednym z wymogów stawianych przez przedstawicieli Elektrociepłowni Warszawskich jest, aby dostawca zarządzał wdrożeniem według sprawdzonej już w Polsce metodologii. Wymagana organizacja wdrożenia powinna ewoluować razem z rozwojem EW SA. "Umowa powinna zapewnić nam należytą ochronę interesów i dać szybkie efekty bez nadmiernej inwestycji z naszej strony. Szkolenia i pełna współpraca przy przygotowaniu produktu i jego wdrożeniu będzie główną częścią projektu kontrolowaną przez nas" - twierdzą przedstawiciele firmy.

Wymagania w 95%

Dokonano już szczegółowej analizy funkcjonalnej przyszłego systemu informatycznego pod kątem strategicznych potrzeb spółki, tj. finansów i remontów. Po wieloetapowej weryfikacji ofert, na tzw. krótkiej liście pozostały dwa produkty: IFS Applications i SAP R/3. "Obaj oferenci zagwarantowali spełnienie naszych, szczegółowo sformułowanych wymagań, w co najmniej 95%" - mówi Jacek Bzdurski.

Jego zdaniem, oba produkty mają wady i zalety. System SAP R/3 jest bardziej rozbudowany funkcjonalnie. Wymaga jednak, ze względu na długotrwałość procesu wdrożenia, gruntownej restrukturyzacji Elektrociepłowni Warszawskich. Zaletą IFS Applications jest posiadanie kilku referencji w polskiej energetyce. Ponadto, zdaniem przedstawicieli EW SA, system ten jest bardziej dostosowany do rozmiaru i funkcjonalności polskich organizacji.

Centralny serwer

Przeprowadzenie wdrożenia pilotażowego, ktore będzie polegać na zaimplementowaniu modułu finansowo-księgowego w Elektrociepłowni Siekierki, zapewnić ma sprawniejsze wdrożenie aplikacji finansowych w pozostałych zakładach. "Testowanie i konfiguracja potrwa 4-6 miesięcy" - przewiduje zastępca dyrektora biura rozwoju.

Zintegrowany system informatyczny zostanie zainstalowany na serwerze pracującym w Centrum Informatyki znajdującym się w EC Kawęczyn. Aby przyspieszyć dostęp do danych w poszczególnych elektrociepłowniach i usprawnić zarządzanie przepływem informacji w EW SA, zbudowano sieć rozległą opartą na technologii ATM. Zakończenie tego projektu stanowiło podstawowy warunek rozpoczęcia wdrożenia systemu scentralizowanego.

Elektrociepłownie Warszawskie SA są przedsiębiorstwem wielozakładowym, w skład którego wchodzą zakłady: EC Siekierki, EC Żerań, EC Powiśle, EC Wola, EC Pruszków, EC Kawęczyn i budowany obecnie EC Pruszków II. Klientami są m.in. Stołeczny Zakład Energetyczny Warszawa-Miasto i Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.


TOP 200