Niebiescy do redukcji

Prawie 10 tys. pracowników IBM może stracić pracę w wyniku redukcji. Zdaniem źródeł zbliżonych do kierownictwa koncernu, cały czas trwają dyskusje co do rozmiarów cięć, które mogą sięgnąć od 2 do 3% personelu firmy, zatrudniającej na całym świecie ponad 320 tys. pracowników.

Winę za spodziewane redukcje ponoszą gorsze od oczekiwanych wyniki finansowe IBM. Przychód za pierwszy kwartał 2002 roku wyniósł 18,6 mld USD i był o 12% niższy niż w analogicznym okresie ub.r. Zysk spółki wyniósł 1,19 mld USD tj. o 32% mniej niż przed rokiem. Według kierownictwa firmy rozczarowujące wyniki są przede wszystkim skutkiem światowej dekoniunktury. Niezależnie od tego, sytuacja zmusza koncern do cięć zarówno, jeśli chodzi o zatrudnienie, jak i inne koszty działalności.