Niebezpieczne pamięci USB

W najnowszym studium o użytkownikach końcowych i administratorach IT w przedsiębiorstwach, SanDisk ostrzega, że problemom związanym z używaniem pamięci USB w organizacjach nie poświęca się dostatecznej uwagi.

Wyniki badania pokazały, że 77 proc. respondentów (użytkowników końcowych w przedsiębiorstwach) przyznało się do używania własnych pamięci USB dla celów związanych z pracą. Przy próbie oceny, jaki procent pracowników używa takich pamięci, respondenci szacowali go jedynie na 35 proc.

Ankietowani użytkownicy uważają, że pliki danych kopiowane do osobistych pamięci USB, najprawdopodobniej zawierają rekordy klientów (25 proc.), informacje finansowe (17 proc.), plany biznesowe (15 proc.), rekordy pracowników (13 proc.), plany marketingowe (13 proc.), własność intelektualną (6 proc.) oraz kod źródłowy (6 proc.).

Studium podkreśla, że dzięki niewielkim wymiarom pamięci USB, zwiększającym ryzyko jej zagubienia, stanowią one istotny kanał wycieku danych z przedsiębiorstwa. Około 12 proc. użytkowników końcowych w przedsiębiorstwach potwierdziło fakt znalezienia pamięci USB w miejscu publicznym. Jednocześnie 55 proc. respondentów przyznało, że po znalezieniu takiej pamięci przeglądnęłoby jej zawartość.


TOP 200