Nie zabezpieczasz komputera? Nie skorzystasz z ebanku!

Osoby, które nie dbają odpowiednio o bezpieczeństwo swojego komputera mogą mieć problemy z korzystaniem z brytyjskich e-banków. Jak donosi firma Finjan, brytyjskie stowarzyszenie bankowców BBA (British Bankers Association) przyjęło właśnie zbiór zasad postępowania w Internecie, w którym znalazł się zapis o tym, że osoba korzystająca z internetowego banku musi zadbać o zabezpieczenie własnego "peceta".

Przyjęty właśnie regulamin - Banking Code - to zbiór zasad postępowania, które mają obowiązywać banki należące do British Bankers Association. Wdrożenie go nie jest obowiązkiem członków stowarzyszenie - analitycy spodziewają się jednak, że ze względów prestiżowych większość należących do BBA instytucji z czasem zastosuje się do Banking Code.

Dokument ten opisuje ogólne zasady postępowania na rynku usług bankowych - znalazło się w nim jednak kilka zasad niezmiernie interesujących z punktu widzenia internautów. Banking Code przewiduje bowiem m.in., że bank będzie mógł odmówić dostępu do internetowych usług bankowych osobom, które nie korzystają z odpowiednio zabezpieczonych komputerów PC. Chodzi tu przede wszystkim o urządzenia, w których zainstalowane są stare, nieuaktualnione, wersje oprogramowania (np. systemy operacyjne czy przeglądarki internetowe) lub w których brakuje niezbędnego oprogramowania zabezpieczającego (np. aplikacji antywirusowej).

Przedstawiciele Finjan zwracają uwagę, że banki mogą wdrażać np. tylko część owego regulaminu - możliwe więc, że niektóre z nich wprowadzą przepisy, w myśl których w przypadku kradzieży pieniędzy z konta klient będzie mógł liczyć na rekompensatę tylko jeśli korzystał z owego konta na bezpiecznym komputerze.


TOP 200