Nie ustąpić pola konkurencji

Nowa wersja pakietu Oracle8 Enterpise Edition zawiera istotne usprawnienia.

Nowa wersja pakietu Oracle8 Enterpise Edition zawiera istotne usprawnienia.

Główne cechy Oracle8.0.3 Enterprise Edition

Zarządzanie bazami danych w obsłudze przetwarzania transakcyjnego on-line i hurtowni danych

Nieograniczona długość transakcji

Blokada na poziomie rekordów

Partycjonowanie tabel i przetwarzanie równoległe

Nie limitowany rozmiar bazy

Przetwarzanie rozproszone

Rozproszone transakcje i zapytania

Rozproszone łączenia tabel (join)

Prosta i zaawansowana replikacja

Właściwości obiektowe

Odniesienia do obiektów

Widok obiektowy danych relacyjnych

Widok relacyjny danych obiektowych

Administrowanie

Rekonfiguracja aktywnej bazy

Szczegółowy audyt bezpieczeństwa i profile

Zdalne zarządzanie bazą

Narzędzia do migracji danych

Cechy oczekiwane w Oracle8.0.4

Sterowniki JDBC

Wsparcie dla Java Development Kit 1.02 i 1.1

Dane ze znacznikiem czasowym

Dane obrazowe jako duże obiekty binarne (BLOB)

Narzędzia do oceny wydajności bazy

Bazy danych są chlebem powszednim przedsiębiorstwa. Działalność gospodarcza bez bazy danych jest niemożliwa. Przedsiębiorstwa, które wykonują dużą liczbę transakcji on-line lub operują na dużych hurtowniach danych, znajdą w bazie Oracle8.0.3 właściwy produkt.

Ten ostatni, najbardziej zaawansowany technicznie na rynku baz danych, produkt Oracle'a zapewnia wysoką skalowalność dzięki dodaniu wsparcia partycjonowania tabel bazy oraz utrzymywaniu w działaniu pewnej liczby połączeń (sesji) do bazy, do których dołącza się kolejno aktywnych użytkowników. Poddano testowaniu tę wersję bazy Oracle8, wiedząc, że wkrótce pojawi się kolejna - 8.0.4.

Solidny motor bazy

Motor bazy Oracle8.03 dostarcza podstawowych usług bazodanowych o znakomitej stabilności i łatwości zarządzania. Są jednak dziedziny, w których produkty konkurencyjne do Oracle8, np. baza DB2 Universal Database firmy IBM, wyprzedzają Oracle'a. Na przykład aktualna wersja Oracle8 zapewnia dostęp do bazy za pośrednictwem sterowników Java Database Connectivity (JDBC) jedynie w wersji beta, nie wspieranej przez pomoc techniczną firmy. Wprawdzie testowane przez nas sterowniki JDBC w wersji beta działały dobrze, ale klienci, którzy już używają Oracle8, będą musieli czekać na następną jego wersję, która ma im zapewnić właściwe wsparcie sterowników JDBC. Ci zaś, którzy mieli nadzieję wykorzystać możliwości pisania zapamiętanych procedur dla serwera w języku Java, będą musieli czekać na wersję 8.1, zapowiadaną na pierwszą połowę 1998 r. Natomiast IBM DB2 Universal Database już od pewnego czasu pozwala na korzystanie z języka Java zarówno po stronie klienta, jak i serwera.

Prosta migracja

Testując Oracle8, wzięto pod uwagę aktualnych użytkowników Oracle7.3, którzy zamierzają przejść na nową wersję bazy. Firma dołączyła do bazy proste w użyciu narzędzie do migracji danych. Procedura migracji jest odpowiednio udokumentowana i w wersji on-line, i drukowanej.

Po uzyskaniu odpowiedzi na kilka pytań, narzędzie przeniosło dane z tabel klientów, magazynu i sprzedaży do Oracle8. Oracle7 i Oracle8 dobrze koegzystują w tym samym środowisku komputerowym. Można np. zainstalować na tym samym serwerze bazę Oracle7 i Oracle8, pozwalając klientom na korzystanie z dowolnej z nich. Można więc uznać, że zarówno migracja danych, jak współpraca baz zostały poprawnie zrealizowane.

Dobra skalowalność

Oracle8.0.3 zapewnia dobrą skalowalność. Wsparcie tabel partycjonowanych, które pojawiło się w tej wersji bazy, polegające na dzieleniu tabeli na podstawie wartości w wybranej kolumnie, to dobra propozycja dla tych użytkowników, którzy mają duże zbiory danych. Podczas testu dokonano partycjonowania tabeli danych, dotyczących sprzedaży z dwóch lat na części poszczególnych lat, stwierdzając, że można z tabeli korzystać równie łatwo, jak w postaci nie podzielonej. Rozmiar bazy jest ograniczony jedynie przez rozmiar dostępnych dysków, toteż partycjonowanie pozwala na zarządzanie ogromnymi zbiorami danych.

Unikalna dla Oracle8 - i wyróżniająca spośród rozwiązań konkurencyjnych - jest możliwość wyłączenia (off-line) pewnych partycji tabeli z możliwością korzystania z pozostałych.


TOP 200