Nie tylko poczta

Digital wdraża produkty wzbogacające funkcjonalność serwera Microsoft Exchange.

Digital wdraża produkty wzbogacające funkcjonalność serwera Microsoft Exchange.

Produkty wdrażane przez Digitala w ramach programu Digital Business Solutions for Exchange

 • Keyflow firmy Keyfile - oprogramowanie sterujące przepływem informacji

 • Document Manager i WorkFolder for Microsoft Exchange (Eastman Software) - zarządzanie przepływem informacji

 • FrontOffice for Microsoft Exchange (FrontOffice Technologies) - wspólne tworzenie dokumentów, publikowanie w Internecie, współdzielenie informacji

 • Staffware 97 (Staffware) - zarządzanie obiegiem informacji

 • Faxination (Fenestrae) - serwer faksowy

 • Fax Sr. (Omtool) - serwer faksowy

 • Unified Messenger (Lucent Technologies) - poczta głosowa zintegrowana z serwerem Microsoft Exchange

  Digital Equipment Corporation rozpoczął nowy program "Digital Business Solutions for Exchange" adresowany do tych użytkowników, którzy swój system informatyczny opierają na platformie Windows NT Server oraz oprogramowaniu komunikacyjnym Microsoft Exchange Server. Celem programu jest umożliwienie klientom rozbudowy serwera Exchange o dodatkowe funkcje, niedostępne w standardowej konfiguracji produktu, takie jak usługi faksowe i poczty głosowej, automatyzacja procesów przepływu informacji i zarządzania dokumentami.

  W realizacji programu Digital skorzysta z gotowych, dostępnych na rynku produktów firm: Lucent Technologies, Fenestrae, Omtool, Eastman Software, Front Office, Keyfile i Staffware. Z producentami tymi podpisał też umowy, dotyczące prac nad badaniem wydajności i optymalizacją pracy tego oprogramowania na platformach sprzętowych, oferowanych przez Digitala. W ramach programu Digital Business Solutions for Exchange firmy te mają wspólnie podejmować akcje promocyjne oraz uczestniczyć w targach i wystawach.

  Na razie nie wiadomo, jakie akcje promocyjne związane z nowym programem podejmie polski oddział Digitala. Jedynym partnerem w Digital Business Solutions for Exchange, który ma oddział w Polsce, jest Lucent Technologies. Produkty pozostałych firm są niezbyt popularne na polskim rynku i rozprowadzane w niewielkich ilościach przez niezależnych sprzedawców. Niemniej Digital Polska jest przygotowany do wdrażania u zainteresowanych klientów wszystkich produktów objętych programem. Koszt wdrożenia za każdym razem będzie negocjowany indywidualnie z klientem i uzależniony od liczby wdrażanych produktów oraz stopnia skomplikowania instalacji. Z programu mogą korzystać zarówno klienci Digitala, jak i ci, którzy zaopatrują się w sprzęt i oprogramowanie w innych firmach.


 • TOP 200