Nie tylko parlament

Dzięki Internetowi bazy danych Kancelarii Sejmu są otwarte dla wszystkich.

Dzięki Internetowi bazy danych Kancelarii Sejmu są otwarte dla wszystkich.

To, że jesteśmy instytucją nietypową, to mało powiedziane. Kancelaria Sejmu to instytucja jedyna w swoim rodzaju" - mówi Zbigniew Jabłoński, dyrektor Ośrodka Informatyki Kancelarii Sejmu RP. W praktycznej działalności ośrodka oznacza to, że większość prowadzonych wdrożeń to przypadki jednostkowe. Firmom informatycznym trudno znaleźć odbiorcę ponownego wdrożenia produktu przygotowanego dla tej instytucji. Dlatego Kancelaria musi przede wszystkim polegać na własnych informatykach.

"Mamy tu specjalny typ ludzi" - śmieje się Zbigniew Jabłoński. Wielu informatyków w Kancelarii Sejmu pracuje już kilkanaście lat, niektórzy od początku swojej kariery zawodowej. Dzięki temu doskonale znają specyfikę poszczególnych obszarów pracy Kancelarii, np. procesu legislacyjnego. Zadaniem Kancelarii Sejmu jest merytoryczna i logistyczna obsługa posłów, klubów i kół parlamentarnych oraz pracowników biur poselskich.

Sejm zinformatyzowany

"Nie sposób na takie pytanie odpowiedzieć precyzyjnie" - mówi Zbigniew Jabłoński, spytany o to, jak działałby parlament pozbawiony rozwiązań informatycznych. "Na pewno bez systemu głosowań, który wykonaliśmy samodzielnie, pewne procedury trwałyby kilkadziesiąt razy dłużej" - mówi. - "Efektywność pracy posłów zapewne byłaby niższa. Posłowie następnego dnia otrzymują opracowane dzięki naszym narzędziom stenogramy lub projekty prawne. Ich współpracownicy coraz częściej korzystają z naszych systemów". Jeszcze przed 6 laty z komputera korzystało zaledwie trzech posłów, dzisiaj już połowa. Dzięki systemom informatycznym możliwe było skuteczne otwarcie się Sejmu na zewnątrz.

Zasadnicze rozwiązanie

Do wspomagania administracyjnej obsługi Kancelarii Sejmu służy wiele małych aplikacji, pisanych w różnych środowiskach, na ogół słabo ze sobą powiązanych. Wszystkie te systemy będą wyeliminowane za sprawą trwającego wdrożenia systemu SAP R/3. "Niektórych to bardzo dziwi, bo nie pasuje im zestawienie urzędu z systemem, który u nas najczęściej jest kojarzony z przemysłem. Kancelaria Sejmu to jednak organizm bardzo skomplikowany, mamy tutaj do czynienia z wieloma problemami podobnymi do tych, jakie występują w fabryce" - stwierdza Zbigniew Jabłoński. Rozważano alternatywne rozwiązania, ale tylko ten system spełniał wymagania. "Przy okazji ominęliśmy problem roku 2000. Wdrożenie R/3 skończy się bowiem w połowie grudnia" - mówi Zbigniew Jabłoński. Można jedynie się spodziewać, że kiedy system zacznie działać, również zmieni się Kancelaria.

Najważniejsza jest jednak realizacja projektu wsparcia procesu legislacyjnego. To zestaw aplikacji współpracujących z relacyjną bazą danych, przygotowanych na potrzeby Kancelarii Sejmu. Służy do wprowadzania danych o przebiegu prac w procesie legislacyjnym i rejestrowania pracy komisji sejmowych. Następnym etapem w tworzeniu systemu wspierającego prace Sejmu będzie wykonanie systemu edycji tekstów projektów ustaw. Będzie to pierwszy krok w kierunku postulowanej przez wielu specjalistów algorytmizacji prawa, czyli informatycznie wspomaganej weryfikacji wewnętrznej spójności aktów prawnych. Wcześniej trzeba będzie usunąć wciąż obecne niespójności w odwołaniach do aktów prawnych.

"Nie zajmujemy się opiniowaniem aktów prawnych dotyczących informatyki. Pełnimy raczej rolę przypominającą serwis samochodowy" - mówi Zbigniew Jabłoński.

Prawo zebrane

Coraz bardziej obciążone są pełnotekstowe bazy danych, służące do przeszukiwania zbiorów aktów prawnych i innych dokumentów związanych z działalnością parlamentu (do obsługi tych baz jest wykorzystywany system Topic firmy Verity; stosowane są też bazy Oracle oraz narzędzia Lotus/Notes). Zaprojektowany i wykonany przez Ośrodek Informatyki pierwszy w Polsce system informacji prawnej RAP (Rejestr Aktów Prawnych) był przez wiele lat użytkowany przez prawie wszystkie instytucje administracji centralnej i wiele kancelarii adwokackich.

Bazy te są dzisiaj dostępne przez Internet (w tym testowa wersja bazy ISIP - Internetowy System Informacji Prawnej, w której znajdują się ujednolicone teksty ustaw, opisy wszystkich aktów prawnych i orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego). Serwis internetowy jest wykorzystywany coraz intensywniej (średnio w ciągu sekundy odnotowuje 7-8 żądań dostępu). Przez Internet prowadzone są także transmisje dźwiękowe z obrad. Właściwie nigdzie na świecie proces legislacyjny nie jest tak łatwo dostępny i "przezroczysty" dla obywatela (od chwili skierowania projektu ustawy do Sejmu aż do momentu zakończenia prac nad nią wszystkie działania parlamentu są publicznie dostępne).

W Internecie jest również widoczny zapis aktywności posłów. "Wyborcy to widzą. I zaczyna to mieć dla posłów znaczenie" - stwierdza Zbigniew Jabłoński.

Na 1250 osób pracujących w Kancelarii ok. 800 może jednocześnie korzystać z komputerów. Obsługiwane są one przez unixowe serwery Sun Microsystems (stosowane są też serwery Novell NetWare do obsługi plików i drukarek).


TOP 200