Nie tylko do poduszki

Kazimierz Zimniewicz Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 1999.

Kazimierz Zimniewicz Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 1999.

Ogólnikowe potraktowanie przywodzące na myśl podręczniki do ekonomii jest jednocześnie i zaletą, i wadą tej książki. Na pewno może ona posłużyć do przybliżenia problematyki zarządzania przedsiębiorstwem wszystkim, którzy nie mieli z nią dotychczas nic wspólnego. Szczególnie pomocna będzie tu solidnie zestawiona bibliografia. Niestety, osoba choć trochę zaznajomiona z nowoczesnym zarządzaniem z lektury Współczesnych koncepcji i metod zarządzania prawdopodobnie w ogóle nie skorzysta.

Książka składa się z dwóch części. W pierwszej autor przedstawia podstawowe założenia kilku koncepcji, które pojawiły się w nauce o zarządzaniu od początku lat 80. Mamy więc rozdziały poświęcone reengineeringowi, benchmarkingowi, outsourcingowi, zarządzaniu czasem, teorii organizacji uczącej się czy organizacji wirtualnej.

Ostatnia część książki jest poświęcona metodyce i praktycznym zastosowaniom teorii tzw. myślenia sieciowego w rozwiązywaniu problemów, a także błędom, które powstają podczas zarządzania organizacją. Do tych ostatnich Kazimierz Zimniewicz zalicza m.in. bezkrytyczne przyjmowanie wartości i celów, brak krytycyzmu w postrzeganiu sytuacji, ścisłe wyznaczanie granic problemów, przywiązanie do nawyków rodem z myślenia przyczynowo-skutkowego czy lekceważenie podczas analiz czynnika czasu. Autor przedstawia nawet praktyczne aspekty zastosowania teorii myślenia sieciowego w zarządzaniu. Jako przykłady wybiera jednak problemy odległe od informatyki zarządczej. Trochę to za mało, by zainteresować informatyka znającego już problemy dotyczące zarządzania.


TOP 200