Nie tylko do poduszki

Współpraca z cudzoziemcami w firmie, Anna Murdoch, Poltext, Warszawa 1999.

Współpraca z cudzoziemcami w firmie, Anna Murdoch, Poltext, Warszawa 1999.

"Co też oni o nas myślą". To pytanie zadawał sobie setki razy każdy pracownik międzynarodowego koncernu, działającego w Polsce. Jak pracownicy zagranicznych koncernów oceniają swoich polskich partnerów? Jakie są nasze największe wady i zalety? Niestety, odpowiedź, której udziela autorka książki Współpraca z cudzoziemcami w firmie, jest niezbyt krzepiąca. Dla wielu zagranicznych menedżerów Polska wciąż jeszcze jest krajem o zapóźnionej kulturze organizacyjnej, w którym trudno o dobrego współpracownika. Przyczyn tej opinii można upatrywać w nieznajomości specyfiki narodowej, na której poznanie większość obcokrajowców przyjeżdżających do Polski nie ma czasu. Niemniej wiele uwag przytoczonych przez Annę Murdoch wydaje się zadziwiająco trafnych.

Materiałem wyjściowym do powstania książki było kilkaset godzin rozmów z zagranicznymi menedżerami. Dzięki temu powstało rzetelne, podbudowane teoretycznie, opracowanie na temat stosunków panujących w międzynarodowych korporacjach. Autorka z uwagą przedstawia problemy powstające podczas ubiegania się o pracę w zagranicznym koncernie, a także codziennych relacji i negocjacji z udziałem obcokrajowców. Jeden z rozdziałów poświęciła nawet błędom i nieporozumieniom wynikającym z niedostatecznej znajomości języka angielskiego. Największą wartość ma jednak ostatnia część książki, w której zacytowano dosłowne wypowiedzi zagranicznych dyrektorów, pracujących w Polsce. Jej lektura pozwoli dowiedzieć się, jak swoich polskich podwładnych widzą obcokrajowcy. I jak różny jest ten obraz od naszej, nawet bardzo krytycznej, samooceny.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200