Nie tylko do poduszki

Konrad Schwan, Kurt G. Seipel Marketing kadrowy, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 1997 r.

Konrad Schwan, Kurt G. Seipel Marketing kadrowy, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 1997 r.

Na naszym rynku wydawniczym pojawiła się książka, która wykracza poza kanon ogólnych opracowań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Autorzy Marketingu kadrowego opisali praktycznie wszystkie zagadnienia związane z rekrutacją pracowników. Poszczególne rozdziały książki nie przynoszą odkrywczych prawd, zasługuje ona jednak na uwagę czytelników, chociażby ze względu na komplementarność. Szczegółowość, która czyni ją interesującą nawet dla osób, które o poszukiwaniu pracowników wiedzą prawie wszystko. Do najlepiej opracowanych zagadnień należy opis strategii stosowanych podczas rekrutacji: od selekcji podań i referencji, poprzez rozmowy z potencjalnymi kandydatami, aż po wprowadzenie w obowiązki nowego członka zespołu.

Jak deklarują autorzy, książka jest przeznaczona przede wszystkim dla właścicieli i kierowników małych i średnich firm, które szczególnie mocno muszą zabiegać o względy kandydatów do pracy. Przyjęcie takiej perspektywy gwarantuje odpowiednie wyważenie proporcji przy przedstawianiu poszczególnych zagadnień, a przy okazji sprawia, że lektura może okazać się interesująca także z punktu widzenia osób szukających pracy. Przy opisie poszczególnych zagadnień autorzy nie skupiają się na górnolotnych sformułowaniach dotyczących strategii korporacji, zarządzania zasobami ludzkimi. Prezentują szczegóły, np. listę pytań zadawanych najczęściej podczas rekrutacji.

Autorzy Marketingu kadrowego wyszli bowiem z założenia, że coraz częściej mamy do czynienia z sytuacją, w której to przedsiębiorstwa zabiegają o zainteresowanie potencjalnych kandydatów do pracy. Muszą w związku z tym dbać o swój wizerunek w mediach, stale podtrzymywać kontakt ze środowiskami, z których wywodzą się przyszli pracownicy, ciągle obserwować zmieniający się rynek. Dzięki temu książka, teoretycznie adresowana do wszystkich pracodawców, doskonale odzwierciedla problemy, z jakimi stykają się polscy pracodawcy poszukujący informatyków.


TOP 200