Nie tylko do poduszki

Czesław S. Nosal Psychologia decyzji kadrowych. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997 r.

Czesław S. Nosal Psychologia decyzji kadrowych. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997 r.

Czy zastanawiali się Państwo kiedyś, dlaczego firmy doradztwa personalnego, także międzynarodowe i zagraniczne, tak dużą wagę przywiązują do testów psychologicznych, badających osobowość i predyspozycje kandydatów do pracy na różnych stanowiskach w organizacji? Jakie to ma znaczenie w przypadku osób wykonujących standardowe czynności związane np. z utrzymywaniem systemu informatycznego czy porządkowaniem baz danych? Odpowiedź na te pytania można znaleźć w książce prof. Czesława S. Nosala, która stanowi doskonałe wprowadzenie do zagadnień związanych z doborem pracowników, a także układaniem długofalowych strategii personalnych w całych organizacjach lub ich wyodrębnionych działach.

Opracowanie to wydaje się szczególnie przydatne dla szefów dużych firm, które stosują sformalizowany proces zatrudniania i promocji kadr, oparty na wielu procedurach, w których często wykorzystywane są odrębne jednostki organizacyjne czy nawet zewnętrzne firmy zajmujące się rekrutacją kadr. Zyskają dzięki tej publikacji orientację w metodach stosowanych przez specjalistów od zarządzania personelem; będą mogli wskazać przyczyny błędnych decyzji podejmowanych przy doborze kadr.

Niewielka objętość książki sugeruje, że mamy do czynienia raczej z wprowadzeniem niż komplementarnym dziełem z zakresu psychologii zarządzania. Autor, nie stroniąc, niestety, od żargonu fachowego, przedstawia w syntetyczny sposób psychologiczne teorie inteligencji i osobowości. Zabrakło trochę w opracowaniu odrębnych rozdziałów poświęconych strategiom doboru kadry pod kątem zdolności uczenia się czy odporności na stres, a także przykładów dobrze i źle prowadzonej rekrutacji. Szkoda też, że jedynie zasygnalizowany został istotny problem outsourcingu usług związanych z doradztwem personalnym. Jednak niedostatki te wynikają z formuły książki, wskazującej tylko problemy, które warto wziąć pod uwagę przy zatrudnianiu nowych pracowników.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200