Nie tylko dla dużych

Inwestycje w systemy analityczne podążają za wdrożeniami systemów transakcyjnych. Oprogramowanie BI, podobnie jak w niedalekiej przeszłości systemy ERP, coraz śmielej wkracza do średnich firm.

Według analityków firmy Gartner, obecny rok przyniesie średni wzrost wartości globalnego rynku BI o około 11%. Dla porównania, wzrost inwestycji w systemy ERP wyniósł niewiele ponad 8%. Analityka postrzegana jest jako kluczowe narzędzie służące optymalizacji biznesu, wymuszonej przez globalną gospodarkę na wszystkich organizacjach. Także tych, które ze względu na skalę działalności w przeszłości trudno byłoby posądzić o wykorzystywanie rozbudowanych systemów analityki biznesowej. Gross wzrostów, to wynik popularyzacji systemów Business Intelligence w relatywnie niewielkich organizacjach. Także w Polsce. Z analiz IDC wynika, że wartość polskiego rynku systemów BI jest trzykrotnie niższa od wartości globalnego rynku rozwiązań ERP. Dysproporcja ta jest większa niż w przypadku rynku światowego. Oznacza to, że polskie firmy dopiero wchodzą w fazę inwestycji w rozwiązania analityczne. "Polski rynek BI wciąż jest stosunkowo młody w porównaniu z krajami rozwiniętymi. Ma to swoje zalety, bo nasze firmy mają szansę wybrać rozwiązania już przetestowane, najlepiej sprawdzające się w ich branży czy segmencie rynku" - mówi Tomasz Słoniewski, research manager działu Software w firmie IDC. Zgodnie ze światowymi trendami, wdrożenia systemów analitycznych następują zwykle po zakończeniu projektów związanych z uruchomieniem oprogramowania klasy ERP.

Niewątpliwie, istotny wpływ na popularyzację systemów analitycznych mają działania dostawców systemów klasy BI skoncentrowane na standaryzacji oprogramowania i uproszczeniu projektów wdrożeniowych. Z kolei sytuacja gospodarcza sprzyja popularyzacji analityki biznesowej na dwa sposoby: wymusza posiadanie narzędzi pozwalających optymalizować działalność i daje kupującym dodatkowe możliwości przy negocjacji cenowych warunków wdrożenia. "Jeśli chodzi o wielkość firm, które sięgają dziś po rozwiązania BI to, poza małymi firmami, które używają głównie arkuszy kalkulacyjnych, robi to całe spektrum rynku, oczywiście w różnym zakresie" - dodaje Tomasz Słoniewski. W średniej wielkości organizacjach analizowane są przede wszystkim dane finansowe. Funkcjonalność systemów klasy BI rzadziej obejmuje obszary produkcji lub dystrybucji. Najbardziej zaawansowane rozwiązania analityczne w Polsce posiadają dziś firmy z sektora finansowego, telekomunikacyjnego i handlu detalicznego. Tam analityka zwykle obejmuje swoim zasięgiem całą działalność biznesową.

Zmiany, zmiany

Oczekiwania klientów odbijają się również na zmianach funkcjonalności systemów analitycznych. Te zaś w coraz mniejszym stopniu koncentrują się na analizie wstecznej. Rośnie za to zainteresowanie rozwiązaniami z zakresu prognozowania, modelowania i kontroli budżetów. "Można wyróżnić dwa najważniejsze trendy w rozwoju systemów analitycznych. Z jednej strony, jest to maksymalne upraszczanie obsługi dla ludzi z biznesu. Z drugiej strony, zmiany idą w kierunku bardzo dużego zwiększania obliczeniowych i matematycznych możliwości systemów BI" - mówi Witold Kilijański, prezes oferującej system Eureca firmy Controlling Systems. Jego zdaniem, coraz częściej systemy analityczne służą do obsługi nietypowych rozwiązań decyzyjnych. Jedną z analogii w stosunku do rozwiązań ERP jest też trend udostępniania funkcjonalności oprogramowania pracownikom coraz niższych szczebli. Coraz ważniejsza jest sfera prezentacji danych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200