Nie tylko dla analityka

SAS Institute poszerza zakres oferty, tak aby rozwiązania firmy obejmowały coraz liczniejsze spektrum zastosowań.

SAS Institute poszerza zakres oferty, tak aby rozwiązania firmy obejmowały coraz liczniejsze spektrum zastosowań.

VIII SAS Forum, połączone z obchodami 25-lecia SAS Institute, poprzedzało forum gospodarcze i forum naukowe. Pierwsze, na skutek absencji zaproszonych polityków (czas expose premiera) przyniosło jedynie ogólne przesłanie sformułowane przez osoby piastujące kierownicze stanowiska w kilkunastu dużych firmach - konieczność budowy struktur państwowych, koordynujących w skali całego kraju działania związane z rozwo- jem systemów informatycznych w administracji. Mówiono o legislacyjnym i edukacyjnym "otoczeniu" rządowej informatyki.

Na forum naukowym przedstawiono natomiast wybrane zastosowania SAS w dydaktyce i badaniach. Poznańska Akademia Ekonomiczna prezentowała koncepcję "samozasilającej się" tematycznej hurtowni danych (eksperymentalny system oparty na autonomicznych agentach tworzy bazę informacji o lekach). System filtrował wybrane źródła informacji w Internecie i na podstawie dynamicznie tworzonych profili decydował, czy znalezione dane są przydatne. Był to przykład koncepcji tzw. rozbudowanej hurtowni danych (Enhanced Data-warehouse), pozwalającej na dołączanie informacji niestrukturalnych i danych nie pochodzących z przeszłości.

Godna uwagi jest współpraca Politechniki Wrocławskiej i sieci restauracji KFC i Pizza Hut. Firma udostępniła swoje dane, by naukowcy skonstruowali narzędzia do ich analizy. To nowy model współpracy między biznesem a nauką.

Technologia coraz bardziej otwarta

Forum Biznesu i Technologii, zasadnicza część krakowskiej konferencji, nawiązywało do wykorzystywania informacji w przedsiębiorstwach - od danych obrazujących stan działu informatyki, przez informacje o kliencie, po analizę danych finansowych. Dużo miejsca poświęcono integracji różnych technologii z rozwiązaniami bazującymi na oprogramowaniu SAS.

Ciekawym tematem było zarządzanie przedsiębiorstwem na podstawie strategicznej (zrównoważonej) karty wyników (BSC). Interesujący wykład prof. Alicji Jarugi, kierownik Ośrodka Międzynarodowych Studiów Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego, przedstawiał historię i przebieg prac nad stworzeniem BSC. Prelegentka wykazała, czym różni się zarządzanie oparte tylko i wyłącznie na wskaźnikach finansowych od analiz, które uwzględniają pozornie niewymierne cechy, takie jak kapitał intelektualny czy rozbudowane związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy produktem a klientem.

SAS Polska nie bez przyczyny promuje koncepcję BSC. Według firmy, jej rozwiązanie Strategic Vision pozwala implementować wszystkie elementy BSC: projektować relacje pomiędzy elementami karty, tworzyć własne miary wskaźnika, automatycznie zasilać kartę danymi.

Inną koncepcją, od dłuższego czasu promowaną przez SAS, jest hurtownia danych działu IT. Ma ona obrazować wykorzystanie posiadanych zasobów, zarządzanie kosztami oraz - poprzez określenia poziomów jakości usług (SLA) - efektywne komunikowanie się z działami biznesowymi.

Konkurs projektów

Podczas konferencji nagradzano najlepsze projekty wykorzystujące rozwiązania SAS. Pierwsze miejsce przypadło PZU Życie SA, gdzie zbudowano portal z personalizowanym interfejsem dostępu do informacji zgromadzonych w hurtowni danych. Nie jest to tylko front-end, ale rozbudowany portal korporacyjny, który dodatkowo pozwala uzyskać dostęp do danych teleadresowych czy bazy aktów prawnych potrzebnych w codziennej pracy.

Przedstawiciel Era GSM pokazał, w jaki sposób można połączyć możliwości apletów i stron JSP, by stworzyć aplikację do analiz wielowymiarowych kostek MDDB. ING Bank Śląski mógł się pochwalić rozwiązaniem, w którym w wyniku analizy bazy klientów tworzony jest motor, pozwalający przeprowadzać bardzo precyzyjny marketing bezpośredni. Zastosowano Enterprise Miner do stworzenia modelu umożliwiającego w optymalny sposób kierowanie akcjami promocyjnymi typu cross-selling i up-selling. Analityczny CRM w prezentacjach SAS Forum był postrzegany jako narzędzie do zarządzania przedsiębiorstwem, gdzie wszystkie operacje ukierunkowane są na klienta, a nie na produkt.


TOP 200