Nie tylko bankowość

W NCR Polska powstała grupa odpowiedzialna za wdrożenia hurtowni danych w firmach telekomunikacyjnych, zakładach przemysłowych i administracji.

W NCR Polska powstała grupa odpowiedzialna za wdrożenia hurtowni danych w firmach telekomunikacyjnych, zakładach przemysłowych i administracji.

NCR Polska postanowił zmienić nieco zakres swojego działania i zająć się, poza branżą finansowo-bankową, także firmami przemysłowymi i telekomunikacyjnymi oraz administracją. Dotychczas spółka ta sprzedawała w Polsce praktycznie tylko bankomaty.

W ubiegłym roku, podążając za strategią całej korporacji, polegającą na skoncentrowaniu się na wdrożeniach hurtowni danych, zawarła umowę partnerską z ComputerLand SA na sprzedaż w Polsce tego typu rozwiązań. Pierwszym wspólnym kontraktem był projekt w Banku Pekao SA.

W tym roku nastąpił podział kompetencji: przemysłem i administracją zajmuje się osobna grupa, tzw. dział Computer Systems Group. W Polsce na razie w dużej mierze korzysta on z pomocy konsultantów pracujących w innych krajach Europy. Grupa ta doradzała już dwóm polskim klientom, w tym jednemu z branży telekomunikacyjnej, w zakresie wdrożenia hurtowni danych. Obecnie w obu przypadkach odbywają się tam przetargi na dostawę odpowiedniej technologii.

Pierwsze umowy

Jak twierdzą przedstawiciele NCR Polska, starają się oni występować w charakterze integratora, sprzedając jednocześnie swoją bazę danych jako jeden z elementów hurtowni danych. Jednak przy wdrażaniu narzędzi analitycznych i rozwiązań typu data mining współpracują oni z polskimi partnerami - firmami (w przypadku produktów Cognosa i Prisma) i InfoViDE (Business Object).

Jednym z potencjalnych partnerów, z którym podpisana byłaby konkretna umowa, ma być ostatnia z tych spółek, ze względu na najbardziej zbliżoną, w stosunku do NCR, metodykę prowadzanie projektów wdrożeń hurtowni danych.

W Polsce widoczny jest konflikt między oddziałami a NCR w związku z projektem w Banku Pekao SA. Andrzej Kaźmierski, kierownik działu Computer Systems Group w NCR Polska, chciałby jednak rozpocząć współpracę z SAS-em przy okazji przygotowywanego obecnie wdrożenia hurtowni danych i postrzegać tę firmę jako czołowego partnera w Polsce, zwłaszcza że znaczna część narzędzi SAS Institute ma certyfikat na platformę bazy danych Teradata.