Nie tylko Symmetrix

Kopiowanie na zapas

Macierze Clariion trafiły do oferty EMC po przejęciu firmy Data General w 1999 r. Właśnie one mają umożliwić EMC konkurowanie na rynku rozwiązań średniej klasy. Macierze Clariion są oferowane w wersji Fiber Channel (Clariion FCxxxx) oraz jako urządzenia NAS pracujące w sieciach IP (Clarion IPxxxx). Oferują do 7,3 TB przestrzeni dyskowej.

Firma produkuje także dedykowane urządzenia Fastrax i EMC Data Manager (EDM) do archiwizowania i tworzenia kopii bezpieczeństwa. Fastrax, oparty na technologii Data Mover, jest przeznaczony głównie do archiwizowania dużych baz w trybie online. Pracuje poza strukturą sieci LAN, co umożliwia zmniejszenie ruchu w sieci i alternatywne wykorzystanie wygospodarowanego w ten sposób pasma. Fastrax pozwala ponadto m.in. na minimalizację tzw. okna backupu do czasu rzędu minut, niezależnie od rozmiaru archiwizowanych obiektów, oraz osiąganie stałych, ponad 100 MB/s prędkości przenoszenia danych z macierzy do biblioteki taśmowej.

Z kolei EDM to scentralizowany system do archiwizowania i odtwarzania danych, zoptymalizowany do zastosowania w środowiskach opartych na macierzach Symmetrix oraz rozproszonych bazach danych pracujących pod kontrolą Unixa czy Windows NT. W odróżnieniu od Fastrax EDM jest przeznaczone do archiwizowania dowolnych danych i umożliwia wybór sposobu podłączenia - pracuje w sieci lokalnej bądź poza nią.

W ofercie EMC znajdują się także serwery Celerra - dedykowane sieciowe serwery plików, pracujące pod kontrolą oprogramowania zoptymalizowanego pod kątem współdzielenia informacji poprzez sieci, określane jako NAS. Serwery Celerra nie mają własnych dysków, dlatego są oferowane wraz z macierzami dyskowymi Symmetrix. Umożliwiają współdzielenie informacji między pamięciami masowymi, heterogenicznymi serwerami oraz stacjami klienckimi. Zaletą tego rozwiązania jest to, że udostępnia dane z wykorzystaniem popularnych systemów plikowych (np. NFS i CIFS). Korzystanie z niego jest możliwe bez konieczności instalacji jakichkolwiek sprzętowych czy programowych sterowników na stacjach końcowych.

EMC oferuje 8 modeli serwerów Celerra. Najbardziej popularne to: Celerra Media Server, przeznaczony do udostępniania plików wideo, oferujący przepustowość do kilkuset MB/s i obsługę pojemności do 28 TB; uniwersalny serwer do zastosowań ogólnych o przepustowości rzędu kilkudziesięciu MB/s i pojemności do 14 TB; oraz wersja Celerra SE przeznaczona dla średnich firm ze zintegrowaną w jednej obudowie macierzą Symmetrix.

Programowanie przyszłości

Sprzedaż sprzętu to nadal największa część przychodów EMC, ale od dłuższego czasu firma zwiększa zyski ze sprzedaży oprogramowania. Obecnie firma oferuje ponad 80 aplikacji związanych z rozwiązaniami do archiwizowania i tworzenia kopii bezpieczeństwa. Najpopularniejsze pakiety to: SRDF, TimeFinder, PowerPath i Volume Logix.

Oprogramowanie SRDF (Symmetrix Remote Data Facility) pozwala przede wszystkim na powielanie (mirroring) produkcyjnych wolumenów danych na jednym bądź wielu fizycznie oddzielonych systemach Symmetrix. Dzięki wykorzystaniu do replikacji danych technologii VPN oraz protokołu IP systemy te mogą być oddalone od siebie nawet o setki kilometrów. Na tegorocznych targach NetWorld + Interop EMC prezentowała rozwiązanie SRDF - FC-IP, opracowane wspólnie z firmą CNT. Pozwala ono na replikację dużych ilości danych między rozproszonymi macierzami Symmetrix. Obsługę ruchu wykonują routery FC/IP UltraNet, replikacja natomiast jest realizowana za pośrednictwem oprogramowania SRDF. SRDF - FC-IP jest projektowane pod kątem zastosowania w miejscach, gdzie dane przetwarza się lokalnie, niezbędny jest szybki dostęp do nich, wymagana jest również zdalna replikacja, np. w zwielokrotnionych serwerach WWW.

Innym rozwiązaniem EMC, również opartym na SRDF, jest SRDF - Data Mobility (SRDF/DM). SRDF/DM umożliwia asynchroniczne przenoszenie danych między rozproszonymi macierzami Symmetrix, wykorzystując do tego celu bądź istniejącą infrastrukturę SAN, bądź połączenia WAN.

TimeFinder umożliwia budowanie niezależnych tzw. Business Continuance Volumes (BCV), czyli wolumenów zawierających kopie wolumenu produkcyjnego. BCV synchronizuje się z wolumenem produkcyjnym w tle w ciągu milisekund. Po odłączeniu od wolumenu produkcyjnego BCV może być podłączony np. do serwera obsługującego tworzenie kopii bezpieczeństwa. Backup może być uruchomiony natychmiast i nie wymaga zamykania systemu produkcyjnego.

PowerPath to oprogramowanie przeznaczone dla systemów współpracujących z macierzami Symmetrix. Jeśli dany serwer jest podłączony do macierzy więcej niż przy użyciu jednego kanału, PowerPath jest w stanie rozłożyć równomiernie obciążenie między wszystkie kanały łączące serwer z macierzą. W momencie awarii któregokolwiek z nich przełącza cały ruch na pozostałe kanały.

Volume Logix zarządza dostępem do wolumenów w przypadku, gdy wiele serwerów jest podłączonych do jednego portu (np. za pośrednictwem przełącznika Fibre Channel), a wymienione wolumeny zostały skojarzone z tym portem. W szczególności udostępnia wybrane wolumeny tylko tym serwerom, które powinny mieć do nich dostęp.

Kosztowne badania

EMC ma 4 ośrodki badawczo-rozwojowe w USA, Francji, Irlandii i Izraelu. Przedstawiciele firmy deklarują, że na ich utrzymanie i prowadzone tam projekty przeznacza się ok. 1 mld USD rocznie. Obecnie prowadzone są m.in. prace dotyczące wykorzystania nowych technologii telekomunikacyjnych, np. DWDM, do replikacji i synchronizacji danych. Prowadzone są również prace projektowe i testowe na systemach iSCSI.


TOP 200