Nie ten Soft-tronik

Zwracam się do Pana o sprostowanie artykułu, który został wydrukowany dn. 22 maja br. Artykuł ten był zatytułowany ''Novell skarży Soft-tronik''.

Zwracam się do Pana o sprostowanie artykułu, który został wydrukowany dn. 22 maja br. Artykuł ten był zatytułowany ''Novell skarży Soft-tronik''.

Chciałbym napisać parę słów wyjaśnienia.

Nasza firma o nazwie Soft-tronik Service Spółka z o.o. powstała na podstawie:

* umowy spółki zawartej aktem notarialnym w PBN w Warszawie w dn. 16.06.1989 r. za nr rep. A.II-13330/89

* wpisu do rejestru handlowego przez sąd rejonowy dla m.st. Warszawy-Pragi w dn. 30.08.89 r. RH8 19580.

Firma występuje często pod skróconą nazwą handlową Soft-tronik. Zajmuje się usługami integracji systemów komputerowych i jest znana jako firma, która wprowadziła na polski rynek systemy sieciowe NetWare.

Do roku 1991 Soft-tronik Service współpracował z niemiecką firmą Soft tronik Computer Creative Technology zarejestrowaną w Berlinie Zachodnim. Po ustaniu współpracy firmy są niezależne i nie są powiązane ani kapitałowo, ani handlowo, ani organizacyjnie.

Posiadamy prawo do użytkowania znaku towarowego "Soft-tronik" na terenie Polski, potwierdzone przez Urząd Patentowy decyzją o rejestracji i wpisie do rejestru znaków towarowych pod numerem 82803.

Artykuł w Pana tygodniku jest dla nas szczególnie bolesny. W ciągu trzech dni od jego publikacji otrzymaliśmy wiele telefonów od naszych stałych klientów. Są nimi Banki, Urzędy Państwowe, duże korporacje międzynarodowe. Zachwianych zostało kilka kontraktów, które są w trakcie negocjacji i realizacji.

Dlatego chcemy uzyskać sprostowanie, że nie chodziło to o naszą firmę.

Licząc na załatwienie powstałego problemu, pozostaję z poważaniem

Zygmunt Krawczyk - Prezes Zarządu


TOP 200