Nie przelać

''Zawsze Coca-Cola''. To hasło reklamowe Coca-Coli odzwierciedla również główny cel strategii planowania sprzedaży i produkcji: towar zawsze musi być w zasięgu ręki potencjalnego nabywcy.

'Zawsze Coca-Cola'. To hasło reklamowe Coca-Coli odzwierciedla również główny cel strategii planowania sprzedaży i produkcji: towar zawsze musi być w zasięgu ręki potencjalnego nabywcy.

Historia obecności Coca-Coli w Polsce ma już prawie 30 lat, ale dopiero od 10 lat firma działa na polskim rynku bezpośrednio. Do 1997 r. wszyscy menedżerowie oddziałów dystrybucyjnych Coca-Coli mieli ograniczony wpływ na przekładanie swoich, lokalnych prognoz popytu na centralne plany produkcyjne i dystrybucyjne. Newralgicznym momentem na początku każdego sezonu letniego był pierwszy majowy weekend. Choćby nie wiem jak starannie prognozowali popyt, to i tak zdarzało się, że napojów brakowało w sklepach. A to jest najcięższe przestępstwo w "kulturze firmy". Wszystkie cele są ważne, ale najważniejszym jest stała, nieprzerwana obecność napojów we wszystkich miejscach ich sprzedaży. "W 1997 r. został uruchomiony nowy zintegrowany system informatyczny zarządzający logistyką całej firmy, wspierający prognozowanie sprzedaży, planowanie produkcji i dystrybucji. Daje on dostęp do informacji o stanach magazynowych we wszystkich oddziałach produkcyjnych i dystrybucyjnych w czasie rzeczywistym. Pozwolił też obniżyć dwukrotnie stany magazynowe, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości dostaw" - mówi Ireneusz Kubalewski, szef informatyki w Coca-Cola Beverages Polska, obecnie jedynego w Polsce producenta i dystrybutora napojów firmy The Coca-Cola Company. Do 1996 r. w Polsce działało kilku autoryzowanych producentów, posiadających własne rozlewnie i obsługujących swoje lokalne rynki. Po konsolidacji kapitałowej scalono również sześć różnych działów informatyki i opracowano strategię informatyzacji na miarę polskiego rynku.

Obecnie terytorium Polski jest po-dzielone na trzy regiony sprzedaży. Ponadto firma posiada trzy zakłady produkcyjne oraz oddziały dystrybucyjne, zlokalizowane w trzydziestu miastach na terenie całego kraju.

Przy fabrykach mieszczą się magazyny wyrobów gotowych, skąd towary trafiają do oddziałów dystrybucyjnych, a stamtąd do klientów (sklepów, hurtowni, supermarketów, drobnych punktów sprzedaży itd.). Napoje dostarczane są finalnemu odbiorcy firmowym transportem.

Zamówienia przyjmują od klientów przedstawiciele handlowi. Od początku działalności firmy w Polsce funkcjonuje system informatyczny, polegający na zbieraniu danych dotyczących klientów, sprzedaży oraz wzajemnych kontak-tów. Następnego dnia wszystkie dane o sprzedaży z dnia poprzedniego otrzymuje centrala firmy. "Jest to nasze podstawowe, wręcz nieocenione narzędzie pracy" - twierdzi Paweł Jaszczyński, dyrektor planowania w Coca-Cola Beverages Polska.

Dystrybutor doskonały

Model współpracy wypracowany przez Coca-Colę liczy już kilkadziesiąt lat, a ma tak nowoczesną konstrukcję, jakby powstał obecnie, na podstawie wniosków wyciągniętych przez środowiska biznesowe w ostatnich latach. Funkcja dostarczania produktów bezpośrednio do magazynów zaczyna być coraz mniej istotna ze względu na coraz większe możliwości docierania wprost do handlu i klientów dzięki Internetowi, a także możliwości zastępowania fizycznej obecności towaru na poszczególnych etapach łańcucha dystrybucyjnego informacją o jego dostępności. Jeśli towar można szybciej przemieścić, jeśli można szybciej zaplanować i zawiadomić dostawcę o zapotrzebowaniu, to zmniejsza się potrzeba magazynowania go na etapach pośrednich. To wszystko staje się możliwe dzięki informatycznym systemom wspomagającym planowanie sprzedaży i produkcji, dystrybucję w łańcuchach logistycznych, rozwiązaniom internetowym. Tak jest w modelu Coca-Coli. A zatem jest to dystrybutor doskonały, modelowy dla Nowej Gospodarki. Jest to zarazem jego wielka szansa i wielka odpowiedzialność. Aby udźwignąć odpowiedzialność i wykorzystać szansę, musi mieć do tego między innymi odpowiednie rozwiązania informatyczne. Wydaje się, że są dwa kluczowe obszary, które muszą być nimi objęte: obsługa sprzedaży oraz planowanie produkcji i dystrybucji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200