Nie ma szans na legalne sieci bezprzewodowe?

Z Marianem Kornaszewskim z-ca dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Częstotliwości w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji rozmawia Dariusz Prus.

Z Marianem Kornaszewskim z-ca dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Częstotliwości w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji rozmawia Dariusz Prus.

- Czy Pana zdaniem, duże jest obecnie zainteresowanie bezprzewodowymi sieciami LAN w Polsce?

- Akurat tymi właśnie sieciami niekoniecznie, ale zainteresowanie pasmem 2.4 GHz jest ogromne. Ilość urządzeń które pojawiły się na rynku przerosła nasze najśmielsze oczekiwania, w związku z czym nie wszystkie wnioski operatorów możemy rozpatrzyć pozytywnie. Po prostu ilość dostępnych kanałów w eterze, na danym terenie jest ograniczona.

- Jaka jest obecnie szansa otrzymania zezwolenia na użytkowanie sieci LAN?

- W tej chwili jest to bardzo trudne, praktycznie duże miasta są zamknięte. Do końca ubiegłego roku większość wniosków była rozpatrywana pozytywnie. Problem zaczął się w styczniu kiedy na rynku pojawiło się kilku dużych operatorów, posiadających wyłączność na pasmo 2,4 GHz na niektórych obszarach kraju. Jeżeli o pozwolenie na ten sam kanał, ubiegać się będzie więcej niż jedna firma, to możliwe jest zastosowanie przetargów.

- Zgłaszający się do państwa petenci poinformowali nas o nie najlepszej pracy urzędu.

- Przyznaje że mogły wystąpić jakieś komplikacje natury formalnej gdyż URT jest dopiero w fazie organizacji, nie są jeszcze gotowe wszystkie rozporządzenia wykonawcze i druki dokumentów.

- Nasi czytelnicy skarzą się że URT nie odpowiada na pisma o pozwolenie w obowiązującym was terminie 30 dni. Pojawiają się opinie że można wtedy rozpocząć użytkowanie sieci.

- Zdarzają się zapewne przypadki opóźnień, ale na rozpatrzenie niektórych skomplikowanych spraw potrzeba nieco więcej czasu. Niedopuszczalne jest natomiast nadawanie bez uzyskania pozwolenia. Owszem obowiązuje nas ustawowy termin 30 dni, ale z tego że ktoś złamał prawo nie wynika, że inny może też je łamać. Decydujące jest tutaj uzyskanie zgody, a nie brak opinii i w żadnym razie nie można tłumaczyć się nie znajomością prawa.

- Jakie są obecnie wymogi dotyczące homologacji?

- Przepisy w tej kwestii zostały niedawno znacznie zliberalizowane. Nie ma obecnie wymogu posiadania oddzielnej polskiej homologacji. Uznajemy europejskie certyfikaty CE, ale także innych krajów które przyjęły międzynarodowe normy.

- Ile państwa zdaniem sieci LAN działa bez pozwolenia?

- Wiemy że istnieje w tej sprawie zmowa milczenia. Trudno jest jednak oszacować rzeczywiste rozmiary tego zjawiska. Jesteśmy bezsilni bo możemy zacząć działać dopiero w momencie zgłoszenia zakłócenia.

- Czy dużo jest zatem zawiadomień o zakłócaniu łączności przez sieci LAN?

-Jeżeli w ogóle były to są to sporadyczne przypadki, ale o ile dobrze pamiętam, to do tej pory nie było chyba ani jednego.

- Czyli może jednak te sieci nikomu nie przeszkadzają?

- Nie można w ten sposób stawiać sprawy. Analogicznie jak w przypadku prawa jazdy - do póki się go nie posiada, nie jeździ się samochodem. Jeżeli ktoś jednak tak robi i nie łapie go policja, to przecież wcale nie znacz że nie powoduje zagrożenia i w końcu nie zostanie zatrzymany. Poza tym istnieje możliwość że operatorzy wymienili sprzęt na nowszy, taki który nie może być zakłócany, ale nie ma obowiązku modernizacji urządzeń. Nie możemy nikogo zmuszać do zrzekania się części koncesji na rzecz nowych operatorów. Wszystko musi odbywać się na zasadzie pełnej dobrowolności. Legalnie działający nadawcy mają obowiązek informować nas o każdej zmianie parametrów sprzętu, wtedy przeprowadzamy analizę wykorzystania pasma i jeżeli jest możliwość wpuszczenia nowych operatów to tak robimy.

- Co mogą państwo poradzić osobom zainteresowanym bezprzewodową transmisją danych i nie mogą uzyskać pozwolenia?

- Jedyne co mogę zaproponować to zmiana częstotliwości. Nie długo będzie wchodził bardzo podobny system do LAN, ale działający na częstotliwości 5,725 - 5,875 GHz. To pasmo też będzie simpleksowe- czyli nadawanie i odbiór będzie się odbywał na tej samej częstotliwości. Będziemy dopuszczać tylko naprawdę nowoczesne urządzenia posiadające wszystkie zabezpieczenia antyzakłóceniowe, aby uniknąć podobnych problemów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200