Nie kradnij, będziesz zarabiał

Piractwo komputerowe to nie tylko straty dla producentów oprogramowania, ale także dla gospodarki. IDC przeprowadziło w 42 krajach badanie, w którym przeanalizowano korzyści ekonomiczne wynikające z ograniczenia piractwa komputerowego. Wyniki dotyczące Polski wskazują, że ograniczenie piractwa komputerowego w ciągu czterech kolejnych lat w Polsce przyczyniłoby się do wzmocnienia lokalnego sektora informatycznego (IT), powstania blisko 2000 nowych, dobrze płatnych miejsc pracy, a także zasiliłoby polską gospodarkę kwotą prawie 2,68 mld złotych.

Wyniki badań przeprowadzonych przez IDC na zlecenie BSA, zwracają uwagę na fakt, że branża informatyczna już teraz w znaczącym stopniu przyczynia się do powstawania nowych miejsc pracy, przychodów państwa z tytułu podatków i wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) w Polsce. Według prognoz, polski przemysł informatyczny do 2011 roku będzie zatrudniać ponad 122 tys. osób, jego udział w gospodarce będzie na poziomie 29,5 mld złotych oraz zapewni przychody podatkowe w wysokości ponad 10 mld złotych.

Ograniczenie skali piractwa komputerowego w Polsce, obecnie wynoszącej 57%, o 10 punktów procentowych wywołałoby "efekt mnożnika" i zwiększyłoby te korzyści ekonomiczne, przyczyniając się do powstania 1885 dodatkowych miejsc pracy, osiągnięcia 267,8 mln złotych z przychodów podatkowych oraz poniesienia 2,67 mld złotych wydatków na lokalny sektor informatyczny w czterech kolejnych latach.

Firma IDC ustaliła, że na każdy 1 USD wydany na oryginalny pakiet oprogramowania dodatkową kwotę 1,25 USD pochłaniają usługi powiązane, takie jak instalacja oprogramowania, szkolenie personelu oraz świadczenie usług konserwacji. Korzyści odnoszą przede wszystkim lokalne firmy świadczące usługi w zakresie oprogramowania i kanału dystrybucji - co oznacza, że większość przychodów związanych z ograniczeniem piractwa pozostaje w kraju.

Nowe badanie BSA-IDC jest dostępne on-line pod adresem www.bsa.org/idcstudy. Podstawą badań jest Model Wpływu Piractwa (ang. Piracy Impact Model, PIM) opracowany przez IDC, do którego wprowadza się dane z globalnych badań rynkowych IDC dotyczących piractwa komputerowego i wydatków na informatykę wraz z innymi informacjami na temat poziomów zatrudnienia w sektorze informatycznym i podatków związanych z przemysłem informatycznym.


TOP 200