Nie czekając na żądanie

Aktywne dostarczanie danych i informacji Serwis PointCast znajduje swoich naśladowców. Tym razem także w intranetach.

Aktywne dostarczanie danych i informacji Serwis PointCast znajduje swoich naśladowców. Tym razem także w intranetach.

Internet tradycyjnie był medium przekazu, w którym trzeba było sięgać po informację. Rozsyłanie listów, o które adresaci nie prosili, było i jest traktowane jako naruszenie zasad dobrego zachowania w sieci globalnej. Choć stanowi to gwarancję zachowania prywatności użytkowników, zarazem utrudnia szybkie dotarcie z informacją. Rozsądnym kompromisem może być rozwój technologii aktywnego dostarczania danych i informacji (push technology).

Zasadnicza zmiana polega na rozpoczęciu procesu przechodzenia od pasywnego sięgania po zgromadzoną informację, do przekazu przypominającego w swym funkcjonowaniu rozgłośnię radiową czy telewizyjną (broadcast). Zamiast oczekiwać na użytkowników, którzy mogą zajrzeć na strony WWW, serwer wyposażony jest w narzędzia pozwalające na dystrybuowanie informacji wprost do komputerów znajdujących się w sieci użytkowników. Jednak tylko dla tych, którzy wcześniej dostroili się do danej "rozgłośni". Wówczas użytkownik nie musi zaglądać na konkretną stronę, żeby sprawdzić, czy nie ma tam nowych informacji (np. następnej wersji programu), ale otrzyma to czego szuka, w sposób automatyczny, z chwilą pojawienia się w Internecie.

Od radia do telewizji

Dotychczasowe rozwiązania wymagają jednak od użytkowników wyrażenia (w postaci zaprenumerowania lub dostrojenia się na odpowiedni kanał) chęci odbierania przesyłanych danych. Nowa technologia bardzo przypomina swoim działaniem pocztę elektroniczną, a w szczególności prenumeratę list dyskusyjnych - jednak nowością jest przekaz w pełni multimedialny.

Do tej pory aktywne dostarczanie danych stosowane było w przypadku serwisów informacyjnych dostępnych w Internecie. Obecnie jednak można je stosować także w wewnętrznych sieciach intranetowych do dostarczania pracownikom informacji korporacyjnych. Mogą być to także programy, obrazy, applety Javy, komponenty ActiveX i inne obiekty. Docelowo rozwój tych technologii mógłby zupełnie zmienić sposób funkcjonowania aplikacji klient/serwer - poprzez wbudowanie mechanizmów wzajemnej dystrybucji programów między serwerem a komputerem użytkownika i dynamiczną zmianą miejsca wykonywania aplikacji.

Pierwsze inicjatywy

Najbardziej znanym przykładem serwisu stosującego technologię aktywnego dostarczania informacji jest PointCast. Wszystkim jego użytkownikom poprzez Internet dostarczane są różne wiadomości (zależnie od kategorii ich zaprenumerowania). PointCast współpracuje z firmami aktywnymi na rynku tradycyjnych mediów, np. CNN czy The New York Times. W wyniku podpisanego porozumienia obsługa serwisu PointCast będzie wbudowana w nowe wersje Windows 95 i NT, co powinno nastąpić w połowie br. Ta technologia zostanie także uwzględniona w Active Desktop, następcy Internet Explorera.

Analogiczne porozumienie zawarł Netscape z firmą Marimba, która opracowała nowy sposób dystrybucji aplikacji napisanych w Javie. Netscape zamierza wbudować technologię Castanet do swej aplikacji Constellation.

Obecnie na rynku pojawiło się kilkanaście firm oferujących podobne rozwiązania. Większość z nich przeznaczonych jest do stosowania w wewnętrznych sieciach intranetowych, gdzie dostarczane mają być przede wszystkim aktualne informacje dotyczące pracowników.

Jako jeden z pierwszych technologię Marimby chce wykorzystać Corel, który przygotował nowe wersje oprogramowania z linii WordPerfect napisane w Javie.

Castanet pozwala na automatyczne wprowadzanie poprawek do wersji beta programu zainstalowanego na komputerze użytkownika, jeśli jest on dostrojony na odpowiedni kanał (dla rodziny aplikacji Corel Office for Java taki kanał będzie dostępny na serwerzehttp://www.marimba.com). Podobnie zamierza postąpić firma McAfee ze swoim oprogramowaniem antywirusowym. Dzięki wykorzystaniu technologii BackWeb, wszyscy użytkownicy legalnej wersji program VirusScan w sposób automatyczny będą mogli uzyskiwać uzupełnienia wykrywające najnowsze wirusy (serwis SecureCast).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200