Nie - celna komputeryzacja

Przedstawiony w notatce "Nie - celna komputeryzacja" (CW-PL 37/92) obraz komputeryzacji polskiego cła w ogólnej swej wymowie odzwierciedla trwający od wielu lat stan niemocy spowodowanej indolencją urzędników Głównego Urzędu Ceł oraz ich niechęcią do podejmowania decyzji. Niezgodne ze stanem faktycznym jest jedynie stwierdzenie o braku jakichkolwiek działań pozytywnych.

Przedstawiony w notatce "Nie - celna komputeryzacja" (CW-PL 37/92) obraz komputeryzacji polskiego cła w ogólnej swej wymowie odzwierciedla trwający od wielu lat stan niemocy spowodowanej indolencją urzędników Głównego Urzędu Ceł oraz ich niechęcią do podejmowania decyzji. Niezgodne ze stanem faktycznym jest jedynie stwierdzenie o braku jakichkolwiek działań pozytywnych.

Urząd Celny w Cieszynie, a przede wszystkim jego całkowicie skomputeryzowane nowe przejście w Boguszowicach, jest od ponad roku najskrupulatniej kontrolowanym przejściem w kraju. Od ponad dwóch lat funkcjonuje w 4 urzędach (Rzepin, Wrocław, Cieszyn i Przemyśl) stale doskonalony (z aktywnym udziałem specjalistycznych służb celnych z całego kraju) system "Ewidencji dokumentów celnych oraz rozliczania cła, podatku obrotowego i opłat". Pod jego kontrolą znajduje się łącznie kilkanaście tysięcy podmiotów gospodarczych (z tego w samym Cieszynie ponad 3 tys.). Skomputeryzowany jest pełny zakres czynności - naliczanie, rejestracja i wielostopniowa egzekucja należności celnych. W Cieszynie dane do rozliczeń przejmowane są bezpośrednio z wypełnionych komputerowo dokumentów SAD, dostarczanych na dyskietkach z przejścia granicznego. Samych odsetek od nie zapłaconych sum naliczono w ww. urzędach w 1992 r. (do września) na blisko 20 mld zł. "Ręczne" naliczenie nawet części tych kwot w terminie byłoby niemożliwe. Skuteczna i bieżąca kontrola stanu rozliczeń płatników, wyraźna poprawa terminowości regulowania należności, redukcja zatrudnienia w referatach finansowych urzędów, szybki dostęp organów kontrolnych i ścigania do danych to tylko niektóre aspekty korzystania w UC z komputerów.

W UC Cieszyn znakomita większość dokumentów celnych SAD sporządzana jest przez spedytorów i importerów przy użyciu programu komputerowego naszej firmy, który gwarantuje poprawność wypełnienia, czytelność wydruku i co najważniejsze możliwość przekazywania zapisów na nośnikach magnetycznych do odpowiednich służb UC i spedytora. Testowano także możliwość bezpośredniego przekazywania danych siecią POLPAK z przejścia w Cieszynie do Warszawy oraz przygotowano technicznie łączność ze ?wiecka do Warszawy. Przez oba te przejścia łącznie przechodzi 25-30% obrotu RP z zagranicą.

OD REDAKCJI: Właśnie na łączność z centralną bazą danych czekamy niecierpliwie. Z przykrością dostrzegamy też pewną sprzeczność. Skoro bowiem nastąpiła wyraźna poprawa terminowości naliczania należności "jakim cudem" samych odsetek od nie zapłaconych sum naliczono w ww. urzędach w 1992 r. (do września) na blisko 20 mld zł?


TOP 200