Nie będzie nowego państwowego operatora

Nie ma planów konsolidacji posiadanych aktywów telekomunikacyjnych - to komunikat, który rząd kolejny raz starał się przekazać posłom z sejmowych Komisji Infrastruktury i Skarbu Państwa. Nie powstanie więc ''gigant'', mający stanowić przeciwwagę i konkurencję dla Grupy Telekomunikacji Polskiej.

Nie ma planów konsolidacji posiadanych aktywów telekomunikacyjnych - to komunikat, który rząd kolejny raz starał się przekazać posłom z sejmowych Komisji Infrastruktury i Skarbu Państwa. Nie powstanie więc ''gigant'', mający stanowić przeciwwagę i konkurencję dla Grupy Telekomunikacji Polskiej.

Skarb Państwa posiada bowiem udziały jedynie w dwóch stacjonarnych telekomach o marginalnym udziale rynkowym, dąży zresztą do ich sprzedaży. Ma także blisko 4% akcji Telekomunikacji Polskiej, co jest o tyle istotne, że ich sprzedaż dałaby France Telecom ponad 50-proc. udział w tej największej polskiej spółce telekomunikacyjnej. Ministerstwo Skarbu Państwa wyraziło nadzieję, że uda się powrócić do rozmów z France Telecom o sprzedaży akcji. Inne podmioty, których właścicielem albo udziałowcem jest Skarb Państwa, to m.in. Telefonia Dialog, Telekomunikacja Kolejowa, Polkomtel i TelePERN.

Piotr Rozwadowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, przekonywał posłów, że rząd chce respektować gospodarczą autonomię tych spółek, które same powinny decydować o dalszych losach posiadanych aktywów telekomunikacyjnych. Odrzucono także pomysł posła PiS Antoniego Mężydło, by Polkomtel został zobowiązany do udostępnienia swojej sieci operatorom MVNO. Jednocześnie jednak Piotr Rozwadowski zarysował wizję wydzielenia pewnych obszarów w telekomunikacji (np. w obszarze infrastruktury krytycznej), do obsługi których wskazane byłoby powołanie wydzielonych podmiotów, co jednak zależeć będzie od ogólnej strategii rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce.

Obecnie rozpoczęła się inwentaryzacja umów na usługi telekomunikacyjne zawarte przez jednostki administracji centralnej, prowadzona przez zespół kierowany przez Annę Streżyńską, p.o. prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a jednocześnie podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa. Celem tej inwentaryzacji jest szukanie oszczędności poprzez ujednolicanie umów i grupowanie usług oferowanych przez danego operatora. Do czasu jej zakończenia zostaną zablokowane możliwości zawierania długoterminowych umów na usługi telekomunikacyjne przez administrację publiczną.


TOP 200