Nie bagatelizujmy braku dostępu do danych

Według globalnego raportu firmy Veeam „Data Protrection Trends 2020” największymi wyzwaniami IT dla firm w tym roku będą zagrożenia cybernetyczne, niedobór kompetencji we wdrażaniu technologii oraz sprostanie zmieniającym się potrzebom klientów. Ankietowane firmy, jak wynika z badania, będą musiały uciec do przodu – w kolejne etapy transformacji cyfrowej, obejmującej również lepsze narzędzia do zabezpieczania danych.

Na początku roku na zlecenie Veeam w 18 krajach zostało przeprowadzone badanie wśród 1550 przedsiębiorstw. Jego celem było poznanie potrzeb i wyzwań związanych z transformacją cyfrową i ochroną danych.

Nie bagatelizujmy braku dostępu do danych

Zmiana technologiczna i towarzyszące jej zmiany modelu biznesowego to proces ciągły. Dobra transformacja cyfrowa, która wpłynie nie tylko na optymalizację kosztów, ale też na zmianę myślenia o biznesie, wymaga czasu. Jednak, jak twierdza uczestnicy omawianego badania, benefity płynące z transformacji będą ogromne. Poprzez modernizację operacji i procesów biznesowych organizacje ostatecznie uzyskują możliwość działania na nowych obszarach, z nowymi klientami, podnosząc jednocześnie już wypracowane standardy. Dlatego, jak wskazują ankietowani, aż 80% firm już jest w trakcie procesu transformacji lub taką planuje. Cyfryzacja procesów idzie w parze ze zmiana infrastrukturalnymi. Według autorów raportu kluczowym elementem transformacji będzie ciągły wzrost wykorzystania rozwiązań chmurowych. Obecnie organizacje stosują modele mieszane infrastruktury – serwerów fizycznych, maszyn wirtualnych i chmur, jednak udział tego ostatniego modelu przetwarzania danych będzie stale wzrastał.

Zobacz również:

Autorzy badania zwracają tez uwagę na wyzwania, jakim muszą stawić czoła cyfryzujące się firmy. Chodzi o lepszą, skuteczniejszą ochronę danych i możliwość szybszego uruchomienia procesów po awarii – niezależnie czy spowodowanej naumyślnie, czy nie.

Dane stały się paliwem XXI wieku i siłą napędową gospodarki. Dlatego tak istotne jest odpowiednie ich zabezpieczenie. Organizacje staja się pod tym względem coraz bardziej świadome, o czym świadczą ankietowe wskazania największych wyzwań na ten rok.

Oprócz niedoboru kompetencji własnych, związanych ze zmieniającym się ekosystemem technologicznym, obaw przed sprostaniem zmieniających się dynamicznie potrzeb klientów, zagadnienie ataków cybernetycznych i utraty danych jest kluczową obawą cyfryzujących się przedsiębiorstw.

Jak zauważają autorzy raportu, wiele organizacji nadal ochronę danych opiera na dotychczasowych systemach i narzędziach, co może mieć negatywny wpływ na przyszły biznes. Dodatkowo, poza atakami z zewnątrz, firmy są narażone na zwyczajne usterki techniczne posiadanej infrastruktury (mowa tu o infrastrukturze własnej). Wyniki badań pokazują, że 95% organizacji zostało w przeszłości dotkniętych awariami systemów, a przynajmniej 10% z nich odnotowało co najmniej jedną awarię serwerów w roku.

Co to oznacza? Najkrócej mówiąc – straty finansowe.

Autorzy raportu obliczyli, że średni czas przestoju po awarii serwerów trwa niepełne 2 godziny. Godzina przestoju została wyceniona na blisko 70 tys. dolarów strat dla organizacji. To nie wszystko, ponieważ za brakiem dostępu do danych stoją kolejne straty, których w łatwy sposób nie da się wyliczyć. Jak wskazywało 51% ankietowanych, brak dostępu do danych wpłynął na ich relacje z klientami, a dla 44% badanych taka sytuacja wpłynęła negatywnie na postrzeganie ich marki. I skutki wewnętrzne – 33% firm przyznało się, że awarie podważyły zaufanie pracowników własnych do organizacji.

Transformacja cyfrowa powinna więc uwzględniać proces poprawy ochrony danych i szybkiego dostępu do nich po ewentualnej awarii. Koszty bagatelizowania, jakie mogą ponieść organizacje, są zbyt wielkie.

Firmy muszą jednak uporać się z wyzwaniami, by we właściwy sposób podejść do zagadnienia ochrony danych. Obecnie aż 42% badanych organizacji skarży się na brak kompetencji wewnętrznych do realizacji nowych inicjatyw w zakresie ochrony danych.


TOP 200