NextiraOne partneremSilver Lining Solutions

Silver Lining Solutions specjalizuje się w oprogramowaniu do zarządzania jakością pracy w contact center. System Skills Manager wspomaga zarządzanie umiejętnościami agentów w contact center.

Silver Lining Solutions specjalizuje się w oprogramowaniu do zarządzania jakością pracy w contact center. System Skills Manager wspomaga zarządzanie umiejętnościami agentów w contact center.

Wykorzystano w nim kombinację testów online, procesów samooceny oraz informacji zwrotnych w celu dokonania oceny poziomu umiejętności konsultantów pracujących w contact center. Szczegółowa analiza informacji o umiejętnościach konsultantów (skills based routingu) możliwa jest poprzez zintegrowanie Systemu Skills Manager z platformą ACD, np. Genesys CIM. Poziomy umiejętności poszczególnych konsultantów są przechowywane w centralnej bazie danych, która służy do identyfikowania braków w umiejętnościach na poziomie indywidualnym oraz całego przedsiębiorstwa. Pozwala ona także na zarządzanie spersonalizowanymi planami rozwoju za pomocą systemu Workforce Management.


TOP 200