NextiraOne Polska w 2003

Przychody NextiraOne Polska w ub.r. wyniosły 194,5 mln zł, zysk operacyjny - 21,8 mln zł.

Przychody NextiraOne Polska w ub.r. wyniosły 194,5 mln zł, zysk operacyjny - 21,8 mln zł.

NextiraOne Polska w 2003

Marek Kobielski prezes i dyrektor generalny NextiraOne Polska

Największe przychody firmy pochodziły z kontraktów z operatorami telekomunikacyjnymi, bankami i firmami z sektora finansowego, a także służbami mundurowymi i administracją państwową. Firma specjalizuje się głównie w dostawach rozwiązań do transmisji głosu i budowy call center.

Największe kontrakty zrealizowane przez NextiraOne Polska w 2003 r. były związane z budową systemów call/contact center i telefonią IP. Firma brała udział m.in. w budowie Systemu Obsługi Klientów Telekomunikacji Polskiej. Rozwiązanie wspomaga pracę 3400 konsultantów w 35 lokalizacjach.

NextiraOne - wspólnie z Telekomunikacja Polską - uruchomiła również w ub.r. ogólnopolską sieć łączności telefonicznej opartej na telefonii IP dla Straży Granicznej (na potrzeby SG zainstalowano 7000 telefonów IP).


TOP 200