NextiraOne Polska miała dobry rok

Przychody spółki w 2007 r. wyniosły 247,9 milionów zł, co stanowi 27-proc. wzrost w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego. NextiraOne odnotowała największy popyt na rozwiązania z zakresu komunikacji IP, transmisji danych oraz w segmencie emerging products (rozwiązania bezprzewodowe, mobilne, bazy danych).

Osiągnięty wynik jest najlepszym wynikiem w 15-letniej historii działalności spółki na polskim rynku. Biorąc pod uwagę europejską działalność (17 państw) NextiraOne wypracowała ponad 1,1 mld euro przychodów w 2007 r.

Spółka sprzedaje wiele rozwiązań głosowych i telefonii IP firmy Alcatel-Lucent, urządzeń transmisji danych Cisco Systems, a także aplikacji dla contact center firmy Genesys. Specjaliści integratora brali udział m.in. w tworzeniu rozwiązań na bazie produktów firmy Nokia do zarządzania flotą telefonów komórkowych oraz systemów telefonii dwumodowej GSM/Wi-Fi (modne ostatnio połączenie zalet sieci komórkowych z bezprzewodowymi standardów 802.11a/b/g).

W roku 2007 NextiraOne Polska sfinalizowała kilka dużych kontraktów dla takich klientów, jak np:: ING Bank Śląski, ABN AMRO Bank, GETIN Bank, Commercial Union, Politechnika Warszawska, Komenda Główna Policji, Ministerstwo Obrony Narodowej, Polskie Sieci Elektroenergetyczne czy Telekomunikacja Polska.


TOP 200